Tapiolan 28.1. muuttuvat bussiaikataulut verkossa

Bussit siirtyvät Tapiolan keskustan rakennustöiden vuoksi
poikkeusreiteille 28. tammikuuta. Useilla linjoilla myös aikataulut
muuttuvat. Uudet reitit ja aikataulut on päivitetty Reittioppaaseen
ja ne löytyvät myös
täältä.

Muutoksista kertovia esitteitä on saatavana muun muassa
Espoon yhteispalveluista ja HSL:n Rautatientorin
palvelupisteestä.

Merituulentie suljetaan välillä Pohjantie–Tapiolantie, ja
bussiterminaali siirtyy väliaikaisesti Tapionaukiolle.
Poikkeusreitit kulkevat linjasta riippuen Etelätuulentietä,
Revontulentietä, Tapiolantietä tai Westendinkatua pitkin.

Tapiolan palvelulinjat P10–14 siirtyvät ajamaan
Merituulentien sijasta Itätuulentietä. Tapiolan palvelukeskukselle
tulee pysäkki Itätuulentielle lännen suuntaan ajettaessa, minkä
vuoksi linjan P13 kiertosuunta on jatkossa päinvastainen kuin
nykyisin.

Poikkeusjärjestelyt ovat käytössä vuoden 2015 loppupuolelle
saakka.

Tapiola uudistuu

Keskustassa louhitaan Länsimetron tunnelia ja
maanalaisia pysäköintitiloja sekä rakennetaan muun muassa
metroasemaa ja liityntäbussiterminaalia Merituulentien alle. Myös
liikehuoneistoja uusitaan. Tapiolan keskuksen palvelut toimivat
rakennustöiden ajan. Ensimmäinen vaihe valmistuu vuoden 2015
loppuun mennessä ja koko uudistushanke vuoteen 2020
mennessä.