Raitioliikenteen linjastosuunnitelman laadinta alkaa

HSL:ssä käynnistyy raitioliikenteen linjaston suunnittelu. Työn etenemistä voi seurata ja kommentoida projektin omalla blogisivustolla.

Vuosikymmeniä varsin vakiintuneena pysynyt raitiolinjasto on tarpeen ottaa tarkasteltavaksi, koska kaupunki muuttuu. Helsingin entisille satama-alueille nousee asuin- ja työpaikka-alueita ja liikkuminen kantakaupungin alueella kasvaa. Myös liikkumistottumukset ja arvostukset muuttuvat.

Valmistuessaan myös Kehärata ja Länsimetro tulevat vaikuttamaan siihen, miten kantakaupungin alueella liikutaan. Uudet raiteet keräävät matkustajia entistä laajemmalta ja tuovat keskustaankin entistä enemmän matkustajia.

Raitioliikenteen matkustajamäärät ovat jälleen hienoisessa nousussa. HSL haluaa kehittää ratikkalinjoja, jotta kasvusuunta säilyisi ja jopa voimistuisi.

Nyt käynnistyvässä työssä luodaan raitioliikenteen suunnittelun periaatteet ja laaditaan erityyppisiä linjastovaihtoehtoja. Vaihtoehtojen vaikutuksia arvioidaan sekä tekniseltä että taloudelliselta kantilta, unohtamatta kuitenkaan matkustajien näkökulmaa: tavoitteena on helposti omaksuttava ja helppokäyttöinen linjasto. Asukkaiden palautteella on suuri merkitys suunnitelmaa laadittaessa.

Raitioliikenteen linjastosuunnitelman blogissa voi seurata ja kommentoida työn etenemistä sekä esittää näkemyksiä tulevasta linjastosta.