Liikkujatarinat keräsivät kommentteja ja palautetta suunnitteluun

Huhtikuussa kerättiin asukkaiden toiveita ja tarpeita tulevaisuuden liikennejärjestelmälle ja yhdyskuntarakenteelle. Liikkujatarinoilla kerättyä palautetta hyödynnetään Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) ja maankäyttösuunnitelman (MASU) valmistelussa.

Palautteista suurin osa (47 %) koski joukkoliikennettä. Toiseksi eniten palautetta saatiin pyöräilystä ja kävelystä (21 %) ja kolmanneksi suosituin aihe oli autoilu (11 %). Niiden lisäksi palautetta tuli tasaisesti myös työssäkäynnistä ja opiskelusta (6 %), asumisesta (5 %), muista toiveista ja tarpeista (5 %) sekä palveluista (4 %).

Joukkoliikennettä koskevissa palautteissa toivottiin mm. parempia yhteyksiä poikittaisliikenteeseen, tiheämpiä vuorovälejä bussiliikenteeseen ja HSL-alueen laajenemista. Pyöräilyyn ja kävelyyn kaivattiin lisää reittejä ja laadukkaampia väyliä. Myös pyöräpysäköintipaikkoja toivottiin lisää ja kaupunkipyörät osaksi liikennejärjestelmää. Autoilua puolestaan halutaan helpottaa, mutta toisaalta myös rajoittaa Helsingin keskustassa. Maankäytön osalta toivottiin erityisesti lähiluonnon ja viherrakenteen turvaamista sekä lisää toimivia keskustoja.

Liikkujatarinoissa erilaisissa elämäntilanteissa olevat Helsingin seudun malliasukkaat kertoivat päivittäisestä liikkumisestaan ja toiveistaan. Tarinoita käytetään liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnittelussa apuna suunnitelmien vaikutusten konkretisoimiseen. Vastaajista noin 80 prosenttia löysivät liikkujatarinoista, jonkun johon samaistuivat.  Tarinoista eniten kannatusta sai Johanna, bussia käyttävään sinkkunainen.

Vastaajien kesken on arvottu viisi HSL-alueen vuorokausilippua. Voittajille ilmoitetaan voitosta sähköpostitse tai puhelimitse.