Metroasemien opastus siirtyy HSL:n ilmeeseen

Helsingin metroasemilla käytössä oleva kiinteä opastejärjestelmä päivitetään ja opasteet vaihdetaan tulevan talven aikana. Samalla metroasemat siirtyvät HSL:n ilmeeseen. Opasteiden kirjasin vaihtuu HSL:n käyttämään Gotham Rounded -fonttiin, ja opasteissa käytetään myös HSL:n ilmeen mukaisia kuvasymboleita eli piktogrammeja. Metroasemien uusi opastejärjestelmä tukee yhtenäisen matkaketjun tavoitetta koko Helsingin seudulla.

Mukavaa metromatkaa

Lisäksi opastekotelot uusitaan, ja valaistut opasteet vaihdetaan energiaa säästäviksi ja valoteholtaan nykyistä paremmiksi led-valaistuiksi opasteiksi.

Opastuksen tärkeimpänä elementtinä asemilla toimivat jatkossakin punaoranssit opastenauhat ja ylös kiinnitettävät kohdeopasteet. Tekstimuotoista opastusta vältetään, ja informaatio pohjautuu ensisijaisesti tunnettuihin piktogrammeihin. Opastuksen kielinä käytetään suomea, ruotsia ja englantia.

Järjestelmän muutostyöt alkoivat tällä viikolla Mellunmäen asemalta, ja asennustyöt etenevät niin, että idän suunnan asemat saavat uuden opasteilmeen ensimmäisenä. Ensi vuoden puolella työt alkavat tunneliasemilla. Opasteiden vaihtotyön yhteydessä opastenauhaan lisätään pääteasemateksti, joka lännen suuntaan on Tapiola/Matinkylä. Vaihtotyö tehdään asennustöiden keston vuoksi jo nyt, vaikka länsimetron aloitusaikataulu ei vielä ole täsmentynyt. Pääteasematekstit teipataan näkyvistä, kunnes länsimetron liikenne alkaa.

Tulevan länsimetron opasteet on jo rakennettu uuden opastejärjestelmän mukaisiksi. Jo nyt uusi opastejärjestelmä on käytössä Myllypuron vastikään peruskorjatulla asemalla.

Opastejärjestelmä perustuu lähtökohtaisesti positiiviseen viestintään. Metromatkustamisen säännöt ja suositukset esitetään jatkossa kootusti Hyvää metromatkaa -julisteessa asemilla. Samalla kaikille asemille laaditaan 3D-pohjakartat, joiden mukaan ensikertalaisten suunnistaminen asemalla helpottuu.

Metroasemien opastuksen uusimisella halutaan varmistaa, että matkustajat, joiden on vaikea liikkua, voivat käyttää metroa helposti, aseman ulkopuolelta saapuva matkustaja löytää reitin oikealle laiturille vaivattomasti ja paikallistaa tarvitsemansa palvelut (lipunmyynti, WC, kynnyksetön reitti) asemalla nopeasti, opastus tukee metrolla saapuvan matkustajan matkaketjua ja opastus kannustaa turisteja ja ensikäyttäjiä valitsemaan metron kulkuvälineekseen.