HSL:n hallituksen päätökset 7.3.2017

Esityslistatekstit voi lukea täältä:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2017470

Tuusulan kunnan liittyminen HSL:ään

Tuusulan kunnanvaltuusto päätti 13.2.2017, että Tuusulan kunta hakee HSL:n jäsenyyttä 1.1.2018 alkaen. HSL on tiedottanut asiasta aiemmin erillisellä tiedotteella:
https://www.hsl.fi/uutiset/2017/tuusula-tulee-mukaan-hslaan-9715
Myös Siuntion kunta on päättänyt hakea HSL:n jäsenyyttä. Siuntion jäsenyyttä on käsitelty HSL:n hallituksen kokouksessa 14.2.2017.
Tuusulan ja Siuntion liittymisen johdosta HSL:n perussopimusta muutetaan. Perussopimuksen muuttaminen pitää käsitellä kaikissa HSL:n jäsenkuntien valtuustoissa.
HSL:n hallitus päätti esittää, että HSL:n nykyiset jäsenkunnat hyväksyvät perussopimuksen muutoksen ja valtuuttavat HSL:n tekemään siihen tarvittaessa tarkennuksia.

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017470-2

Syksyn 2016 asiakastyytyväisyystutkimus

Hallitus merkitsi tiedoksi HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimuksen. Syksyllä 2016 lähes 88 prosenttia matkustajista oli tyytyväisiä HSL-alueen joukkoliikenteeseen eli antoi yleisarvosanan 4 tai 5 asteikolla 1–5. Suosituin joukkoliikenteen kulkumuodoista oli jälleen metro, jonka matkustajista noin 92 prosenttia oli tyytyväisiä HSL:n joukkoliikenteeseen.
Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella:

https://www.hsl.fi/uutiset/2016/tyytyvaisten-matkustajien-osuus-kasvoi-lansimetron-viivastyksesta-huolimatta-9491

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017470-3

Matkalippujen tarkastus vuosina 2016 ja 2017

Hallitus merkitsi tiedoksi toimintakertomuksen matkalippujen tarkastuksesta vuonna 2016 sekä tavoitteet vuodelle 2017.
Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella:

https://www.hsl.fi/uutiset/2017/alle-kolme-prosenttia-hsln-matkustajista-kulki-liputta-vuonna-2016-9787

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017470-4

HSL:n uusi hankintaohje

HSL:n hallitus vahvisti HSL:n uuden hankintaohjeen.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017470-5

Lisähankinnat

Hallitus päätti tehdä lisähankinnan lippu- ja informaatiojärjestelmän eli LIJ-järjestelmän tietokantojen valvontaratkaisuista sekä hyväksyi palvelumuotoilun puitesopimuksen lisähankinnan.

Linkit esityksiin:

LIJ-järjestelmän tietokantojen valvontaratkaisu:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017470-6

Palvelumuotoilun puitesopimus:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017470-7