HSL:n hallituksen päätöksiä 17.9.2019

HSL:n hallituksen lausunto yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta

Hallitus päätti antaa syysyhtymäkokoukselle liitteen mukaisen lausunnon lautakunnan tarkastuslautakunnan vuotta 2018 koskevasta arviointikertomuksesta. Lisäksi hallitus ehdottaa syysyhtymäkokoukselle, että se merkitsee lausunnon tiedoksi.

LINKKI PÖYTÄKIRJAAN

Matkalippujen jälleenmyyntiperusteista päättäminen

Hallitus päätti hyväksyä HSL:n uudet lipunmyyntiperiaatteet. Uusien periaatteiden mukaan HSL ei enää maksa erillistä myyntiin perustuvaa palkkiota jälleenmyyjille HSL:n lippujen myynnistä. Hallitus myös seuraa uusien jälleenmyyntiperusteiden vaikutuksia HSL:n lipunmyyntiin ja eri asiakasryhmiin. Lisäksi hallitus päättää myöhemmin erikseen periaatteiden soveltamisesta HSL:n omissa palvelupisteissä ja jäsenkuntien perustamissa HSL-palvelupisteissä tapahtuvaan myyntiin.

LINKKI PÖYTÄKIRJAAN

HSL:n myyntipisteverkoston käyttöoikeussopimuksen toteuttajien valinta

Hallitus päätti valita HSL:n myyntipisteverkoston käyttöoikeussopimuksen toteuttajiksi 1.1.2020 lähtien ryhmittymän HOK-Elanto Liiketoiminta Oy ja Varuboden-Osla Handelslag, R-kioskin ja Kesko Oyj:n. Sopimus on voimassa viisi vuotta ja mahdolliset optiovuodet. Käyttöoikeussopimuksen toteuttajat voivat myyntipisteissään myydä kerta- ja vuorokausilippujen lisäksi myös HSL-kortin latauspalveluita.

LINKKI PÖYTÄKIRJAAN

Korttitapahtumien tilityspalvelujen hankinta

Hallitus päätti valita Visa- ja Mastercard-korttien tilityspalveluiden toimittajaksi Nets Oy:n ja hyväksyä hankinnan arvioiduiksi kokonaiskustannuksiksi neljän vuoden mukaan laskettuna noin 8 miljoonaa euroa. Palvelusta aiheutuvat todelliset kustannukset riippuvat korttitapahtumien määrästä. Lisäksi hallitus päätti sulkea Elavon Finance Serviced Dacin pois tarjouskilpailusta, koska tarjous ei vastannut tarjouspyynnön vaatimuksia.

Hankintaa koskeva sopimus laaditaan erikseen.

LINKKI PÖYTÄKIRJAAN

Hallituksen ja yhtymäkokouksen kokousajat vuonna 2020

Hallitus päätti vuoden 2020 hallituksen kokousten, iltakoulujen ja yhtymäkokousten ajankohdat.

LINKKI PÖYTÄKIRJAAN