HSL tuo lisäparannuksia Kirkkonummen bussiyhteyksiin 13.10.

Kirkkonummen bussiliikenteeseen tulee 13. lokakuuta alkaen muutoksia, joilla parannetaan erityisesti koulumatkayhteyksiä saadun palautteen perusteella. Lisäksi työmatkaliikenteeseen tulee toivottu uusi aamuvuoro Kirkkonummelta Helsinkiin. Lähes kaikkien Kirkkonummen bussien aikatauluihin tulee muutoksia.

Linjalle 901 tulee K-reitti palvelemaan Winellskan koulun yhteyksiä. Linjalla 901K yhteys Hirsalasta ja Långvikistä Winellskan koululle muuttuu vaihdottomaksi. Aikataulu on suunniteltu koulumatkojen ehdoilla.

Linjan 902 aikataulumuutokset lyhentävät odotusaikoja Porkkalan suunnasta tehtävillä koulumatkoilla. Aikatauluissa on otettu huomioon myös Pikkalan tehtaan työvuorot.

Linjojen 901, 902 ja 903 aikataulut 13.10.2014 alkaen

Linjoille 906 ja 909 tulee aikataulumuutoksia ja lisäksi linjalle 909 uusi K-reitti, joka poikkeaa Sjökullan koululla. Linjan 906 iltapäivälähdöt Kauhalasta Luomaan lakkautetaan. Muutoksilla pyritään parantamaan aikataulujen luotettavuutta.

Linjan 907 iltapäivälähtöjä Kirkkonummen asemalta myöhennetään viidellä minuutilla. Muutoksilla parannetaan keskustan kouluista tulevien mahdollisuuksia käyttää iltapäivän vuoroja.

Linjan 908 uusi K-reitti poikkeaa Sjökullan koululla ja ajaa Volsista Gesterbyntietä Kirkkonummelle. Aikataulumuutoksilla lyhennetään koululaisten odotusaikoja kouluilla.

Linjojen 906, 907, 908 ja 909 aikataulut 13.10.2014 alkaen

Linjan 911 aikataulumuutokset parantavat koulumatkayhteyksiä Luoman alueelta keskustan ja Winellskan kouluille. Vastaavasti yhteydet keskustan suunnasta Masalan ja Luoman kouluihin paranevat.

Linjan 911 aikataulu 13.10.2014 alkaen

Linjan 171 aikatauluja muutetaan, jotta A-vuorot sopivat paremmin koulumatkayhteyksiin.

Linjalle 173 tulee uusi aamuvuoro, joka parantaa työmatkayhteyksiä Kirkkonummelta Helsinkiin.

Linjojen 171, 172, 173 ja 174Z aikataulut 13.10.2014 alkaen

Myös muutamien muiden Helsingin ja Kirkkonummen välillä ajavien linjojen lähtöaikoihin tulee pieniä muutoksia.

Uudet aikataulut ja reitit löytyvät Reittioppaasta, kun reittihaussa syöttää päivämääräksi 13.10. tai sen jälkeisen ajankohdan. Kirkkonummen kotitalouksiin elokuussa jaettu aikatauluvihkonen ei muutosten jälkeen enää monilta osin pidä paikkaansa. HSL ei julkaise uutta aikatauluvihkosta, sillä muutokset ovat mahdollisia jatkossakin.

Muutoksia 20.10. ja 10.11.

Pikkubusseilla ajettavat linjat 918 ja 919 muuttuvat 20.10. alkaen kokonaan kutsuohjatuiksi. Palvelualueet ja -päivät pysyvät molemmilla linjoilla entisinä. Kutsulinjat tilataan HSL:n Liikenneinfon numerosta (09) 4766 4000. Tilauksen voi tehdä lähtöpaikan katuosoitteen tai pysäkin osoitteen, numeron tai nimen perusteella. Soitto maksaa paikallisverkkomaksun verran.

Linjalle 243 tulee aikataulumuutoksia 10.11. Bussin lähtöjä Espoosta klo 14.25 ja 15.25 aikaistetaan viidellä minuutilla. Muutoksen jälkeen Kirkkojärven yläkoululaisten bussiyhteys Siikajärven suuntaan toimii paremmin. Lähtö Veikkolasta klo 9.05 siirretään 7 minuuttia myöhäisemmäksi. Näin vaihtoyhteys linjalta 28 Nupurinristi-pysäkillä toimii luotettavammin. Lisäksi lähtö Veikkolasta klo 14.05 siirretään kaksi minuuttia myöhäisemmäksi ja lähtöä klo 16.05 aikaistetaan viidellä minuutilla.