Junaliikenteen häiriö 28.10. johtui junien ohjausjärjestelmän viasta

Helsingissä aamulla 28.10. alkanut häiriö johtui  junaliikennettä ohjaavan asetinlaitteen viasta.  Vika vaikutti pahoin junaliikenteeseen noin tunnin ajan. Junaliikenteenohjausjärjestelmässä ollut vika vaikutti Helsingissä kymmeniin lähi- ja kaukoliikenteen juniin noin tunnin ajan. Vika oli asetinlaitteen virransyötössä, jolloin junaradan vaihteita ei pystytty kääntämään eikä ohjaamaan junaliikennettä. Vaikutukset olivat isot, sillä häiriö sattui aamuruuhka-aikaan ja liikennettä on Helsingissä paljon.

Junaliikenteen turvallisuudesta vastaavan asetinlaitteen jumiutuminen aiheutui sen sisäisessä jännitteenjakelussa olevan automaattisulakkeen laukeamisesta. Tämä aiheutti sen, että vaihteita ei saatu käännettyä eikä kulkuteitä junille turvattua.

Vastaavia vikoja sattuu muutaman kerran vuodessa. Vaikutukset 28.10. tapauksessa olivat suuret, koska laitevika sattui Helsingin alueella, jolloin häiriö ulottui kaikkiin Helsingistä lähteviin ja saapuviin juniin.