Itä-Helsingin liityntälinjoilla muutoksia 10.8. alkaen

Itä-Helsingin liityntäbussilinjoissa tapahtuu muutoksia, kun syysaikataulut tulevat voimaan maanantaina 10. elokuuta. Vuosaaressa ja Mellunkylässä suurimmat muutokset johtuvat uudesta runkolinjasta 560, joka niin ikään alkaa liikennöidä elokuun 10. päivänä.

Runkolinja 560 luo uuden yhteyden Vuosaaresta Malmin aseman kautta Myyrmäkeen. Rastilan ja Vuosaaren metroasemien välillä linja toimii myös liityntäyhteytenä, minkä vuoksi monen muun liityntälinjan reitti muuttuu. Lisätietoa runkolinjasta 560 voi lukea täältä.

Reittimuutoksia Vuosaaren alueella

Linja 78
Itä-Helsingin ja Malmin välisiä yhteyksiä hoitaa 10.8. alkaen pääasiassa runkolinja 560, ja linjan 78 itäinen päätepiste siirtyy Kontulan metroasemalle. Malmilla päätepysäkiksi vaihtuu Ala-Malmin tori. Linja liikennöi vain ruuhka-aikoina.
Linjan 78 aikataulu

Linjan 78 reitti 10.8. alkaen

Linja 90:
Uusi reitti on Vuosaaren metroasema – Aurinkolahti – Vuosaaren satama. Uudella reitillä korvataan linjan 78 poistuvaa palvelua Aurinkolahdessa ja Vuosaaren satamassa.
Linjan 90 aikataulu

Linja 96:
Uusi reitti on Vuosaaren metroasema – Porslahdentie. Pois jäävällä osuudella Meri-Rastilan tiellä ja Leikosaarentiellä liikennöi runkolinja 560.
Linjan 96 aikataulu

Linja 98:
Uusi reitti on Itäkeskus–Marjaniemi–Rastilan metroasema. Pois jäävällä osuudella Rastilan ja Vuosaaren metroasemien välillä liikennöi runkolinja 560.
Linjan 98 aikataulu

Vuosaaren yölinjojen 90A, 90N ja 96N reitteihin ei tule muutoksia.

Vuosaaren liityntälinjojen reitit 10.8. alkaen

Linja 814:
Reitti muuttuu suunnassa Koukkusaarentie – Vuosaaren metroasema kulkemaan Leikosaarentien kautta. Muutoksella korvataan linjan 98 palvelua hankalammin liikkuville.
Linjan 814 aikataulu

Linjan 814 uusi reitti 10.8. alkaen

Muutoksia muilla Itä-Helsingin liityntälinjoilla

Linja 94B:
Kivikon eritasoliittymän rakennustöiden vuoksi linjan 94B reitti siirtyy pois Kivikontieltä ja kulkee 10.8. alkaen Kontulantien ja Kehä I:n kautta. Linjan reitti palaa ennalleen arviolta syksyllä 2016, kun eritasoliittymän rakennustyöt valmistuvat.
Linjan 94B aikataulu

Linjan 94B uusi reitti 10.8. alkaen

Linja 811:
Reittiä jatketaan Kontulasta Mellunmäen metroaseman kautta Vantaan puolelle Länsimäkeen ja Rajakylään. Linjan reitti muuttuu myös Kontulassa ja Kivikossa.
Linjan 811 aikataulu

Linjan 811 uusi reitti 10.8. alkaen

Linja 818:
Linjaa jatketaan Vuosaaren satamasta Mellunmäen metroasemalle. Samalla syntyy liityntäyhteys satamasta Mellunmäen metroasemalle, sieltä liikennöiviin Vantaan suunnan busseihin sekä uudelle runkolinjalle 560. Lisäksi linja 818 palvelee Fallpakan alueella niitä pysäkkejä, joilla runkolinja 560 ei pysähdy.
Linjan 818 aikataulu

Linjan 818 uusi reitti 10.8. alkaen