Matkan pituus näkyy lipun hinnassa entistä selvemmin

Joukkoliikennematkan pituus vaikuttaa tulevaisuudessa lipun
hintaan selkeämmin kuin nykyisin. Lyhyet matkat kunnasta toiseen
halpenevat, kun HSL-alueella siirrytään kuntarajoihin perustuvista
maksuvyöhykkeistä uuteen kaarimalliin. Siinä rajat piirtyvät
kaarimaisesti eri etäisyyksille Helsingin keskustasta. Uusi taksa-
ja lippujärjestelmä otetaan käyttöön aikaisintaan vuoden 2016
alussa.

Tulevasta järjestelmästä on valmistunut jatkoselvitys, jossa
tarkennetaan vyöhykerajojen sijaintia ja lippujen
hinnoitteluperiaatteita. HSL pyytää nyt jäsenkunniltaan ja
Kuuma-kunnilta lausunnot selvitykseen sisältyvistä vaihtoehdoista
ja suosituksista.

Selvityksessä vyöhykekaaret on nimetty sisimmästä uloimpaan
kirjaintunnuksilla A – E. Pääkaupunkiseutu sijoittuisi kolmelle
sisimmälle kaarelle, joiden rajauksesta esitetään kolme
vaihtoehtoa.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella olevat kehyskunnat
sijoittuisivat pääasiassa D- ja E-kaarille. Ulompien kaarien rajat
määritellään tarkemmin sitä mukaa kun uusia kehyskuntia liittyy
HSL:ään.

Joukkoliikenteen käyttö lisääntyy

Työryhmä suosittelee, että sisimmillä kaarilla eli
ABC-alueella kausi-, arvo- ja kertaliput kelpaavat aina vähintään
kahdella vyöhykkeellä (AB tai BC) eikä alueella myydä yhden
vyöhykkeen lippuja. D- ja E-vyöhykkeen lippuja voisi ostaa myös
yksittäisille vyöhykkeille.

Uudessa järjestelmässä otetaan käyttöön vyöhykelisälippu.
Matkustaja ostaa sen matkakortin arvolla kortinlukijalta, kun hän
haluaa matkustaa kausilippunsa voimassaoloalueen
ulkopuolelle.

Vaihtoehtojen vertailua varten mallitarkasteluissa on
käytetty esimerkkihintoja, jotka mukailevat nykyistä hintatasoa.
Lippujen hinnoista ei ole tehty esityksiä, sillä niistä päätetään
erikseen vuosittain talousarvion yhteydessä.

Kaikki vaihtoehdot lisäävät joukkoliikenteen käyttöä ja
vähentävät henkilöautoliikennettä. Joukkoliikenteen
matkustajamäärien lisääntyminen ja matkustamisen halpeneminen
nostaisivat kuntien rahoitusosuutta erityisesti
pääkaupunkiseudulla.

 Vyöhykerajojen vaihtoehdot
kartalla