HSL tarjosi tasaisen laadukasta liikennettä

Matkustajien tyytyväisyys HSL-alueen joukkoliikenteeseen on
pysynyt korkealla tasolla.

Joukkoliikennepalvelut saivat HSL:n syksyn 2011
asiakastyytyväisyyskyselyissä yleisarvosanakseen 4,01 asteikolla
yhdestä viiteen. Matkustajista 84 prosenttia oli tyytyväisiä tai
erittäin tyytyväisiä joukkoliikenteeseen. Vain alle kaksi
prosenttia vastaajista antoi joukkoliikenteelle huonon tai erittäin
huonon arvosanan.

Tyytyväisten matkustajien osuus nousi sekä metrossa,
raitiovaunuissa että busseissa syksyyn 2010 verrattuna. Parhaan
yleisarvosanan (4,14) antoivat metron matkustajat ja heikoimman
(3,75) VR:n lähiliikenteen matkustajat.

Vaihtaminen sujui

HSL pyysi matkustajia antamaan arvosanan useille yksittäisille
liikenteen laatuun vaikuttaville tekijöille, esimerkiksi
matkustusväljyydelle, matkanteon sujuvuudelle, vaunujen
siisteydelle sekä kuljettajan palvelu- ja neuvontakyvylle.

Metromatkustajat olivat erittäin tyytyväisiä matkanteon
nopeuteen ja sujuvuuteen, ja metro palveli hyvin vastaajien
matkustustarpeita. Matkustajat olivat tyytyväisiä myös siihen,
kuinka järjestys ja turvallisuus säilyivät metromatkan aikana.
Kritiikkiä sai asemien siisteys, johon vain noin puolet vastaajista
oli tyytyväisiä.

Raitioliikenteessä tyytyväisyyttä herättivät muun muassa
kuljettajien neuvontakyky, istumapaikan saanti, informaatio,
vaihtamisen sujuvuus sekä odottamisolosuhteet pysäkeillä.
Odottamisolosuhteiden arvosana nousi syksystä 2010, mihin ovat
ilmeisesti vaikuttaneet HKL:n tekemät pysäkkien perusparannustyöt
samoin kuin se, että pysäkeille on hankittu lisää Helmi-näyttöjä,
jotka kertovat aikataulut reaaliajassa. 

Bussimatkustajat olivat tyytyväisiä muun muassa järjestykseen ja
turvallisuuteen matkan aikana sekä autojen siisteyteen. Yli
kahdeksankymmentä prosenttia bussimatkustajista oli sitä mieltä,
että vaihtaminen välineestä toiseen kävi bussiliikenteessä
jouhevasti. Tyytyväisyys aikatauluissa pysymiseen ja istumapaikan
saantiin heikkeni syksystä 2010, mikä johtunee muun muassa siitä,
että bussien matkustajamäärät kasvoivat vuoden aikana
merkittävästi. 

VR:n lähiliikenteessä matkanteon sujuvuuden arvosana nousi
keväästä 2011, sillä poikkeustilanteita oli syksyllä huomattavasti
vähemmän kuin alkuvuonna. Lähijunat kuitenkin laahasivat lähes
kaikissa laatutekijöissä selvästi muita liikennevälineitä jäljessä.
Tämä johtunee muun muassa siitä, että alkuvuoden ongelmat
vaikuttivat yhä matkustajien mielikuviin lähijunista.

Keravalaiset tyytyväisimpiä matkustajia

HSL kysyi matkustajien mielipiteitä myös yksittäisistä
bussilinjoista. Bussilinjoista korkeimman kokonaisarvosanan sai
seutulinja 111, Kamppi–Westend–Haukilahti, joka sai selvästi
keskiarvoa korkeampia numeroita aikataulussa pysymisestä ja
matkanteon sujuvuudesta. Bussilinjoista heikoimman arvosanan sai
Helsingin sisäinen linja 94B, Kivikonkaari–Kontula, joka sai
keskimääräistä alhaisempia numeroita muun muassa
matkustusväljyydestä ja matkan sujuvuudesta

HSL kysyi mielipidettä myös matkalippujen tarkastajien
palvelusta, johon lähes 90 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä.
Matkakorttia piti sopivana ja helppona maksuvälineenä 95 prosenttia
vastaajista.

Matkustajien tyytyväisyyttä tutkittiin myös liikennealueittain.
Keravan sisäisessä bussiliikenteessä tyytyväisiä oli peräti 88
prosenttia matkustajista. Kriittisimpiä oltiin Espoossa, mutta
tyytyväisten bussimatkustajien osuus oli sielläkin yli 80
prosenttia.

HSL kysyi syys–marraskuussa 2011 lähes 24 000 matkustajan
mielipidettä liikennepalveluista. Tutkimus toteutettiin
liikennevälineissä tehtävillä kyselyillä arkisin noin klo 6–18
välisenä aikana.