Pisara-rata vähentäisi keskustan busseja

Pisara-rata tuo toteutuessaan suorat junayhteydet
kaupunkiradoilta eri puolille Helsingin kantakaupunkia. Lähijunat
ajavat kantakaupungissa maan alla ja pysähtyvät Hakaniemeen,
keskustaan ja Töölöön rakennettavilla asemilla.

Rata vähentää keskustaan asti ulottuvan bussiliikenteen
tarvetta, mikä parantaa ilmanlaatua, vähentää liikenteen melua ja
vapauttaa kaupunkitilaa muuhun käyttöön. Busseja poistuu
erityisesti Rautatientorin ja Elielin terminaaleista.

HSL:ssä on valmistunut raportti Pisara-radan vaikutuksista
bussi- ja raitioliikenteeseen. Tavoitteena on sovittaa
pintaliikenteen linjasto ja Pisara-radan tuoma palvelu yhteen,
poistaa päällekkäisyydet ja parantaa joukkoliikenteen
kustannustehokkuutta niin, että nykyinen palvelutaso säilyy.

Uudet terminaalit Käpylään ja Mäntymäkeen

Selvityksen mukaan Pisara nopeuttaisi huomattavasti
esimerkiksi yhteyksiä Tuusulanväylän suunnasta keskustaan:
Tuusulanväylän bussilinjat päättyisivät Käpylän asemalle, josta
matkaa kantakaupunkiin jatkettaisiin bussia selvästi nopeammalla
junayhteydellä. Käpylän bussiterminaali sijoittuisi radan päälle
rakennettavalle betonikannelle. Lisäksi raitiolinjasta 1 tehtäisiin
runkoyhteys Käpylän ja keskustan välille.

Mannerheimintien suunnan bussilinjoista osa taas päättyisi
Mäntymäen kentän laidalle rakennettavaan terminaaliin. Se sijaitsee
lähellä Pisara-radan Töölön asemaa ja olisi siten luonteva
vaihtopaikka bussin ja junan välillä. Lahdenväylän suunnan
busseista osa päättyisi Kalasataman terminaaliin, joka sisältyy jo
aiempiin suunnitelmiin. Lännen ja Lahdenväylän suunnasta säilyisi
myös suoria bussiyhteyksiä keskustaan.

Jos Pisara-rata ja suunnitellut muutokset toteutuvat, raitio-
ja bussiliikenteen liikennöintikustannukset laskevat noin 15,5
miljoonalla eurolla vuodessa. Summasta valtaosa, noin 13,8
miljoonaa euroa, on bussiliikenteen kustannuksia. Uusien
terminaalien rakennuskustannukset ovat noin 13 miljoonaa
euroa.