HSL:n hallituksen päätökset 23.10.2012

Esityslistatekstit ovat luettavissa
täältä

Talousarvion muuttaminen

Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle vuoden
2012 talousarvion muuttamista niin, että investointimenojen
määrärahaa korotetaan 2 900 000 eurolla 15 430 000 euroon.

Taksa- ja lippujärjestelmän muutos: yötaksan poistuminen
kausilippua käyttäviltä

Hallitus päätti, että erillinen yötaksa poistuu
kausilipulla matkustavilta 1.1.2013 alkaen. Osmo Soininvaara
ehdotti ja Hanna-Kaisa Siimes kannatti asian käsittelyn yhteydessä
lastenlipun ikärajan nostamista 16:sta 17:een. Hallitus äänesti
esittelijän alkuperäisestä ehdotuksesta seuraavasti: JAA 8, EI 4,
TYHJÄ 2.

Asiasta erillinen tiedote.

Lippujen hinnat 2013

Hallitus päätti nostaa lippujen hintoja keskimäärin
3,5 prosentilla vuonna 2013. Osmo Soininvaara ehdotti
tarkastusmaksun korottamista alkuperäisen esityksen 100 euron
sijasta 90 euroon, jota kannatti Hanna-Kaisa Siimes. Hallitus
äänesti esittelijän alkuperäisestä ehdotuksesta seuraavasti: JAA
11, EI 2, POISSA 1.

Asiasta erillinen tiedote.

Talous-ja toimintasuunnitelma vuosille 2013 - 2015

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle esittelijän
muuttamaa ehdotusta HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2013 –
2015.

Asiasta erillinen tiedote.

Selvitys yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksen johdosta

Hallitus päätti antaa yhtymäkokoukselle selvityksen
tarkastuslautakunnan vuotta 2011 koskevan arviointikertomuksen
johdosta.

HSL:n mainostoimiston valinta

Hallitus valitsi HSL:n markkinointiviestinnän
suunnitteluun ja toteuttamiseen vuosiksi 2013 – 2014 Three Five
Eight Oy:n kokonaistaloudellisesti edullisimpana valintana.

Selvitys Munkkivuoren raitiotiestä

Hallitus jätti asian pöydälle.

Lausunto metron kapasiteettiselvityksestä

Hallitus jätti Helsingin kaupungille lausunnon
Metron matkustajakuormitusennusteet –selvityksestä. Lausunnossa HSL
ei kannata jo olemassa olevien asemien lyhentämistä ainakaan
pysyvästi.

Lausunto Pasila – Riihimäki liikenteen välityskyvyn
nostamisen yleissuunnitelmasta

Hallitus jätti Liikennevirastolle lausunnon
yleissuunnitelmasta, jossa todetaan että pääradan välityskyvyn
nostaminen tukee HLJ 2011:n tavoitteita.