Ota kantaa runkolinjan 560 vaikutuksiin Kontulassa ja Vuosaaressa

Uusi poikittainen runkolinja 560 aloittaa liikennöinnin syksyllä 2015. Bussin suunniteltu reitti kulkee Vuosaaresta Malmin aseman ja Paloheinän kautta Myyrmäkeen, ja se tuo muutoksia myös muihin Vuosaaren ja Kontulan bussireitteihin. HSL:n hallitus käsittelee suunnitelmaa kokouksessaan joulukuussa.

Linja 560, aikaisemmalta nimeltään Jokeri II, parantaa merkittävästi yhteyksiä Malmin ja Myyrmäen välillä. Reitin pituus on 25 kilometriä. Se luo osaltaan edellytyksiä paremmin toimivalle liikenneverkolle ja parantaa koko pääkaupunkiseudun poikittaisen liikenteen tarjontaa. Suunnittelun pohjalla on nykyisin Vuosaaren ja Malmin välillä liikennöivä bussilinja 78.

Kehäradan valmistuminen vuonna 2015 kasvattaa matkustajamääriä Malmin ja Itä-Helsingin välillä. Runkolinja 560 vastaa kysyntään, sillä se nopeuttaa yhteyksiä Malmin ja Vuosaaren välillä. Myös matkat lentoasemalle nopeutuvat, kun runkolinjalta voi vaihtaa Malmilla Kehäradan juniin.

Runkolinjat ovat nopeita ja kulkevat usein

Runkobussilinjat ovat nopeita, niillä on tiheä vuoroväli ja kattava liikennöintiaika. Vaihdot ovat sujuvia ja autot esteettömiä.

Runkolinjaa 560 liikennöidään maanantaista perjantaihin noin klo 4.45–23.30, lauantaisin 5.30–23.30 ja sunnuntaisin 6–23.30. Vuoroväli on ruuhka-aikaan 7–8 min, arkisin ja lauantaisin päivällä 10 min, sunnuntaisin päivällä 15 min ja hiljaiseen aikaan 20–30 minuuttia.

Liikennevaloetuuksien lisäksi runkolinjan nopeutta lisää muuta linjastoa harvempaan sijoitetut pysäkit. Linja 560 ei myöskään pysähdy kaikilla nykyisillä pysäkeillä. Vuosaaren Kallvikintiellä kuusi pysäkkiparia yhdistetään neljäksi. Meri-Rastilantiellä pysähdytään kaikilla pysäkeillä, mutta muulla reittiosuudella vain terminaaleissa, tärkeimmillä vaihtopysäkeillä sekä niillä, joilla matkustajia on paljon. Pysäkkien saavutettavuus pidetään kuitenkin hyvällä tasolla, ja mm. pyörien liityntäpysäköintiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Lue lisää runkolinjasta 560

Muutokset Vuosaaressa

Runkolinja 560 vaikuttaa metron liityntälinjastoon eniten Vuosaaren alueella. Se korvaa lakkautettavan linjan 78, jolla nyt pääsee metroasemalta Kallvikintielle ja Vuosaaren satamaan.

Rastila

Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen linjaa 560 on tarkoitus jatkaa Vuosaaren metroasemalta Rastilaan. Tällöin voidaan välttää muutoinkin vilkkaan Vuosaaren terminaalin ruuhkautuminen.

Uusi runkolinja korvaa Meri-Rastilassa linjan 96 sekä bussin 98 reittiosuuden Rastilan metroasemalta Vuosaaren metroasemalle. Runkolinjan 560 aloittaessa linjan 96 reitti lyhenee välille Vuosaari(M)–Porslahdentie. Linjan 98 reitti lyhenee välille Itäkeskus(M)–Marjaniemi–Rastila(M).

Muutoksen jälkeen kävelymatkat pidentyvät linjan 98 nykyisiltä pysäkkipareilta ”Venemestarintie” ja ”Kaivonkatsojanpuisto”. Kävelymatka Kaivonkatsojanpuiston pysäkiltä lähimmälle runkolinjan pysäkille on noin 250 metriä ja metroasemalle 600 metriä. Toisaalta runkolinjan tiheämpi vuoroväli korvaa osittain pidentyviä kävelymatkoja.

Kallvikintie

Linja 560 korvaa bussien 78 ja 90 poistuvan palvelun Kallvikintiellä. Kallvikintien tiheää pysäkkiväliä harvennetaan runkolinjan nopeuttamiseksi.

Linja 78 lakkautetaan ja linjan 90 reitti muuttuu: uusi reitti kulkee Vuosaaren metroasemalta Aurinkolahden kautta Vuosaaren satamaan.

Kallvikintien alueen palvelua täydentävät linjat 813 ja 814, joita ajetaan pikku busseilla.
Lue lisää linjoista 813 ja 814

Hiljaiseen aikaan, erityisesti myöhään illalla, Kallvikintiellä bussin vuoroväli metroasemalta pitenee. Nykyään linjojen 78 ja 90 yhteinen vuoroväli on 10 minuuttia, 560:n suunniteltu vuoroväli iltaisin on 15–20 minuuttia. Matkustajamäärien puolesta harvennus on perusteltua. Lisäksi uusi runkolinja tarjoaa uuden nopean liityntäyhteyden myös Mellunmäen metroasemalle, erityisesti Kallvikintien pohjoispäästä.

Porslahdentie, Aurinkolahti ja Vuosaaren satama

Linjan 78 poistuvaa palvelua korvaavat linjat 90 ja 96. Bussi 90 ajaa Aurinkolahden kautta Vuosaaren satamaan ja bussi 96 Porslahdentielle.

Metroliikenteessä siirrytään tiheämpään vuoroväliin: Vuosaareen ja Mellunmäkeen liikennöidään ruuhka-aikaan 5 minuutin välein nykyisen 8 minuutin sijaan, arkisin ja lauantaisin päivällä ja alkuillasta vuoroväli on 7,5 minuuttia nykyisen 10:n sijaan. Sunnuntaisin ja iltaisin säilyy nykyinen vuoroväli 10 minuuttia.

Liityntäliikenteen, mm. linjojen 90 ja 96, vuoroväli muuttuu metroon sopivaksi: ruuhka-aikaan 10 minuuttia (nykyään 8 min), muulloin 15 tai 20 minuuttia (nykyään 20).

Muutokset Mellunmäessä, Kontulassa ja Kivikossa

Linja 560 nopeuttaa ja parantaa palvelua Mellunmäentien ja Kontulantien varrella.

Kivikossa yhteyksiä Kontulan metroasemalle ja Malmille korvataan aluksi väliaikaisella ruuhkalinjalla 78. Kivikon eritasoliittymän valmistuttua arviolta syksyllä 2016 jatketaan Munkkiniemen ja Latokartanon välillä kulkevaa linjaa 57 Kivikon kautta Kontulaan. Samalla loppuu ruuhkalinjan 78 liikennöinti.

Linjalta 57 tulee olemaan Kivikon liittymästä hyvät vaihtoyhteydet Malmin suuntaan runkolinjalla 560 sekä linjoilla 519 ja 554. Kivikon liittymässä voi vaihtaa myös linjalle 54, joka kulkee Kehä I:tä Pitäjänmäen suuntaan.

Erillinen ruuhkalinja 94V Kontulankaarelle lopetetaan ja korvataan tihentämällä bussin 94 Itäkeskus–Kontulankaari vuoroväliä.

Yhteenveto:
Miten bussilinjat suunnitelman mukaan muuttuvat

kun runkolinja 560 aloittaa liikennöinnin syksyllä 2015 reitillä Rastila (M)–Vuosaari–Kontula–Malmi–Myyrmäki:
 

  • Linja 78, Vuosaaren satama–Mellunmäki (M)–Malmi, lakkautetaan. Samalla numerolla alkaa liikennöidä uusi väliaikainen ruuhkalinja, joka kulkee väliä Kontula(M)–Kivikko–Malmin sairaala. Bussin liikennöinti lakkaa, kun Kivikon liittymä valmistuu arviolta syksyllä 2016.
  • Linjan 90 reitti muuttuu: uusi reitti Vuosaari(M)–Aurinkolahti–Vuosaaren satama. Nyt bussi ajaa reittiä Vuosaari(M)–Kallvikintie.
  • Linjan 96 reitti lyhenee välille Vuosaari(M)–Porslahdentie, nyt bussi ajaa Rastilan metroasemalle asti.
  • Linjan 98 reitti lyhenee välille Itäkeskus(M)–Marjaniemi–Rastila(M), nyt bussi ajaa Vuosaaren metroasemalle asti.
  • Linja 98A lopetetaan.
  • Linjan 57 reittiä jatketaan Latokartanosta Kivikon kautta Kontulaan, kun Kivikon liittymä valmistuu arviolta syksyllä 2016.

Suunnitelman tavoitteena on selkeyttää bussilinjastoa. Yksittäisten linjojen ja reittivariaatioiden määrää on vähennetty, minkä ansiosta runkolinjan 560 tarjontaa voidaan parantaa.

Helsingin seudun ensimmäisestä runkolinjasta eli linjasta 550 on saatu hyviä kokemuksia. Myös kansainvälisten kokemusten mukaan linjaston selkeys ja vuorovälin tiheys lisäävät matkustajamääriä ja joukkoliikenteen osuutta kulkumuotona.

Suunnitelma on menossa HSL:n hallituksen käsittelyyn joulukuussa 2013. Itse liikenne alkaa elokuussa 2015.

Karttoja

Runkolinjan 560 reitti

Vuosaaren ja Kontulan bussilinjasto ennen Kivikon eritasoliittymän valmistumista vuonna 2016

Vuosaaren ja Kontulan bussilinjasto Kivikon eritasoliittymän valmistumisen jälkeen

 

Mitä mieltä olet suunnitelluista muutoksista? Kerro mielipiteesi ja ajatuksesi sivun alalaidan kommenttikentässä.

Huom. Mielipiteiden kerääminen on päättynyt. HSL:n hallitus hyväksyi suunnitelman kokouksessaan joulukuussa 2013, ja uuden suunnitelman mukainen liikenne alkaa elokuussa 2015.

Saatuja kommentteja käytettiin hyväksi hallitukselle tehdyn esityksen viimeistelyssä. Lisäksi niistä on hyötyä liikenteen tarkemmassa suunnittelussa. Kommenteissa tuotiin esiin paljon arvokkaita näkökantoja. Monet niistä ovat olleet tiedossamme jo suunnitelmaa tehtäessä. Esiin tulleita kipupisteitä arvioitaessa on otettava huomioon useita eri näkökulmia, eikä kaikkia toiveita ole mitenkään mahdollista toteuttaa.