HSL:n hallitus päätti tulevan kaarimallin vyöhykkeiden hintasuhteista

Nyt päätetyt hinnoitteluperiaatteet määrittelevät eri vyöhykkeiden väliset hintasuhteet. Lippujen hinnoista päätetään kunkin vuoden talousarvion yhteydessä, kun uusi kaarimalli otetaan käyttöön. Joukkoliikenteen sisimmällä AB-kaarella aikuisten 30 päivän lipun hinta olisi 50 euroa ja BC-kaarella 60 euroa. Lähinnä nykyistä seutulippua vastaavan ABC-kaaren 30 päivän lippu maksaisi 90 euroa. Koko nykyisen HSL-alueen kattavan lipun saisi 140 eurolla. Hinnat on esitetty kuluvan vuoden hintatasossa.

”Lippujen hinnoittelussa täytyy löytää tasapaino eri suuntiin vaikuttavien asioiden välillä. Lippujen hinnat pitää säilyttää kohtuullisella tasolla, jotta matkustajamäärät nousisivat jatkossakin. Toisaalta kuntien rahoitustarve ei saisi juurikaan kasvaa nykyisestä. Nyt tehty päätös onnistuu hyvin ottamaan huomioon nämä molemmat näkökulmat,” toteaa Suvi Rihtniemi tyytyväisenä.

Kaarimallissa vyöhykkeiden rajat perustuvat etäisyyteen Helsingin keskustasta. Vyöhykekaaret on nimetty sisimmästä uloimpaan kirjaintunnuksilla A–D. Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa sijoittuvat kolmelle sisimmälle kaarelle. Tällä ABC-alueella kausi-, arvo- ja kertaliput kelpaavat aina vähintään kahdella vyöhykkeellä (AB tai BC).

HSL pyysi keväällä kuntien lausunnot vyöhykekaarten ja erilaisten lippujen hintasuhteista sekä hinnoitteluperiaatteista eri asiakasryhmille. HSL:n hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 19.11. mutta jätti sen silloin pöydälle. Nyt tehty päätös poikkeaa alkuperäisestä esityksestä siten, että D-kaarella kelpaavan lipun hintaa on nostettu 60 euroon. 10 euron korotus on vastaus Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon lausuntoihin. BCD-kaarelle lippu maksaisi 120 euroa. 

Alennuslippuja lapsille, opiskelijoille ja ikäihmisille

Lastenlipun ikärajaa korotetaan uudessa kaarimallissa yhdellä vuodella: jatkossa lastenlippua käyttävät 7–17-vuotiaat. Opiskelijalippuja voivat ostaa 18–29-vuotiaat HSL-alueella vakituisesti asuvat. Molempien lippujen alennus on 50 % aikuisten lipun hinnasta.

Uuden vyöhykemallin myötä käyttöön tulee myös seniorilippu. Arvolippuja myydään 50 prosentin alennuksella kaikille 70 vuotta täyttäneille, vakituisesti HSL-alueella asuville. Lippu on voimassa kaikkina viikonpäivinä klo 9–14.

Uusi joukkoliikenteen vyöhykemalli otetaan käyttöön ja lippu- ja informaatiouudistuksen ja matkakorttien vaihdon jälkeen vuonna 2017. Uusi malli mahdollistaa tariffijärjestelmän alueellisen laajentamisen ja mukautuu helposti erilaisiin kuntarakenteisiin.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, puh. 050 565 8884 ja Matkustajapalvelut -osaston johtaja Pirkko Lento, puh. 050 380 7033

 Kartta vyöhykekaarista