Lähes 1 000 asiakasta osallistui HSL:n strategiatyöhön verkossa

Asiakkaat saivat kertoa tulevaisuuden toiveistaan loka-marraskuussa HSL:n verkkosivuilla olleen kyselyn kautta. Asiakkaat toivoivat yhä vahvempaa runkolinjastoa, poikittaislinjoja, tiheitä vuorovälejä, edullisia lippuja ja turvallista joukkoliikennettä.

 ”HSL:n tulevassa strategiassa tulemmekin painottamaan Runkolinjoja, liitynnän helppoutta ja koko asiakkaan matkaketjun huomioon ottamista. Tulemme jatkossa kehittämään palveluitamme entistä enemmän yhdessä asiakkaidemme kanssa. Erinomainen palvelukokemus tulee olemaan tärkeä tavoitteemme.”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.
 
Vastaajista yli 90 % käytti joukkoliikennettä päivittäin tai useamman kerran viikossa. Yksi vastaajista kuvaili omaa ihannevisiotaan joukkoliikenteen tulevaisuudesta vuonna 2025 joukkoliikenteessä seuraavasti:
”Missään pääkaupunkiseudulla ei tarvitsisi erikseen katsella aikatauluja, sillä odotus olisi aina korkeintaan 5 minuuttia. Sanomattakin on selvää, että myös poikittaisliikenne toimisi aukottomasti. Vuorojen lisääminen on lisännyt joukkoliikenteen käytettävyyttä niin paljon, että omalla autolla ajelu on vähentynyt. Erityisesti työmatkaliikenteessä autojonot ja joka paikassa tilaa vievät parkkipaikat ovat vain paha muisto. Liikennevälineissä olisi tilaa, joten myös esim. lastenvaunujen kanssa on helppo liikkua. Isojen tavaroiden kuljettamista helpottamaan olisi kehitetty ratkaisu, jossa voi kutsua sopivan kulkuvälineen omalle lähipysäkille järkevään hintaan. Hintataso olisi muutenkin kohtuullinen.”
 
Joukkoliikenteen maksuttomuus tai edullisuus nousivat esille monissa vastauksissa. ”Maksutonta joukkoliikennettä emme asiakkaille uskalla luvata, mutta HSL:n täytyy työskennellä lujasti sen eteen, että palvelumme säilyisivät kohtuuhintaisena ja toimintamme tehokkaana. Toivottavasti löydämme tulevaisuudessa myös uusia tulonlähteitä kuntaosuuksien ja lipputulojen rinnalle”, toimitusjohtaja Rihtniemi toteaa.
 
Asiakaskysely lyhyesti ja tulokset

Tulevaisuuden joukkoliikennettä koskeva asiakaskysely HSL.fi-sivustolla oli avoinna lokakuussa. Suomenkieliseen kyselyyn vastasi yhteensä 925 henkeä ja ruotsinkieliseen 17 henkeä. Tutkimuksen tulokset on analysoitu ja niitä on hyödynnetty osana HSL:n meneillään olevaa strategiatyötä. Uusi strategia valmistuu alkuvuodesta 2014. Asiakaskeskeisyys on yksi HSL:n strategiatyön keskeisistä teemoista.
 Yhteenveto strategiakyselystä