Kilometriveron tuotot pitää Helsingin seudulla saada osaksi liikennejärjestelmän rahoituspakettia

Liikenteen käyttöön perustuvaa hinnoittelua on tarpeen kehittää myös Suomessa. Hinnoittelulla voidaan ohjata ja kannustaa valitsemaan kestäviä, turvallisia ja ympäristöystävällisiä liikkumistapoja. Helsingin seudun kannalta on olennaisen tärkeää, että mahdollinen liikenteen hinnoittelu ja sen tuotot ovat osa seudun liikenteen kehittämisen toimenpide- ja rahoituspakettia.

HSL:n hallitus pitää liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän linjauksia ajoneuvo- ja autoveron korvaavasta valtakunnallisesta kilometriverosta pääosin kannatettavina. Jos henkilöauton verotus muutetaan kokonaan käyttöön perustuvaksi, ihmisten liikkumistottumukset muuttuvat ja liikennejärjestelmän kapasiteetin hyödyntäminen tehostuu.

”Kilometriveron tuotto tulee kohdistaa sen alueen liikennejärjestelmän kehittämiseen, jolta vero kerätään. Tämä on erityisen tärkeää Helsingin metropolialueella, jotta pystymme vastaamaan joukkoliikenteen kasvavaan kysyntään ja turvaamaan liikenneverkon ylläpidon ja parantamisen”, toteaa Sini Puntanen, HSL:n Liikennejärjestelmäosaston johtaja.

Kilometriverolla voitaisiin lisätä joukkoliikenteen käyttöä etenkin Etelä-Suomessa ja kaupunkimaisissa kunnissa, joissa joukkoliikennetarjonta on kattavaa. Tämä vähentäisi kasvavan Helsingin seudun ruuhkia ja sujuvoittaisi siten joukkoliikennettä ja tavaraliikennettä.  Myös henkilöautolla liikkuva hyötyy ruuhkien vähentymisestä.


Lisätietoja: toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, puh. 050 565 8884 ja liikennejärjestelmäosaston johtaja Sini Puntanen, puh. 040 501 3362