Raitiolinjaston uudistus tähtää selkeään verkostoon ja tiheään liikenteeseen

HSL:n hallituksen 10.2. hyväksymä raitioliikenteen linjastosuunnitelma pyrkii luomaan Helsinkiin helposti hahmotettavan ratikkaverkoston, joka palvelee mahdollisimman monen matkustajan liikkumistarpeita ja joka kytkeytyy saumattomasti muihin liikennemuotoihin.

Raitiolinjastoa on tarpeen uudistaa, koska Helsingin kantakaupunki muuttuu ripeää vauhtia. Muun muassa Jätkäsaaren, Hernesaaren ja Ilmalan uudet asuinalueet on suunniteltu raitioliikenteen varaan. Myös Laajasalossa sijaitsevan Kruunuvuorenrannan joukkoliikenteen suunnittelu perustuu sillalla kulkevaan raitiotiehen.

Raitioliikenteen linjastosuunnitelma ulottuu vuoteen 2024 asti. Keskeisimmät uudistukset ovat rengaslinjojen 2 ja 3 pohjoispään sekä rengaslinjan 7 purkaminen. Linjan 2 reitti päättyy Pasilaan ja linjan 3 Meilahteen. Linja 7 jatkuu Jätkäsaareen ja pohjoisessa Meilahteen. Linjan 1 reitti ulottuu myös kantakaupungin länsipuolelle ja parantaa näin Helsinginkadun poikittaisyhteyttä. Linjoja 6, 7, 8 ja 9 jatketaan uusille asuinalueille.

”Tärkeimmillä osuuksilla ajaa useampia raitiolinjoja, joiden vuorovälit tahdistetaan niin, että ratikoita kulkee tiheään tahtiin eikä matkustajan tarvitse erikseen tutkia aikatauluja”, HSL:n joukkoliikennesuunnittelija Lauri Räty sanoo.

Suunnitelman toteuttaminen edellyttää Välimerenkadun, Reijolankadun, Meilahden kääntöpaikan ja Pasilan uusien ratojen rakentamista. Nämä valmistuvat arviolta vuosien 2017 - 2021 aikana.

HSL sai linjastoluonnoksesta lausunnot Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungeilta. HSL on ottanut lausunnot huomioon linjastosuunnitelmassa ja laatinut lisäselvityksiä yhteistyössä Helsingin kanssa.

Suunnitelmassa on muutettu linjojen 7 ja 9 reittejä Jätkäsaaressa niin, että linja 7 liikennöi Länsiterminaalille ja linja 9 Saukonpaateen. Näin linjan 7 liikenne voidaan lopettaa viimeisten laivojen saavuttua Länsiterminaaliin ja tarjota yöliikennettä pidempään Jätkäsaaren asukkaita palvelevalla linjalla 9. Samalla Kallioon ja Harjuun saadaan lisää yöliikennettä täydentämään linjaa 3.

Pasilan linjastoratkaisujen vaikutuksia palvelutasoon ja liikennöintikustannuksiin arvioitiin kolmella vaihtoehdolla. Yhtenä vaihtoehtona tarkasteltiin Länsi-Pasilan nykyisen reitin säilyttämistä, jota on toivottu useissa asukkaiden palautteissa. Arviointi ei antanut perusteita muuttaa suunnitelmaluonnoksen ratkaisua, jonka mukaan noin vuodesta 2021 alkaen raitiovaunut eivät enää aja Länsi-Pasilan lenkkiä. Samaan aikaan linjan 9 reitti pitenee Pasilankadun kautta Ilmalaan.

Helsingin lausunnon mukaisesti Katajanokan terminaalille liikennöivän linjan 5 aloittamista on aikaistettu niin, että liikenne käynnistyy elokuussa 2016. Linjan 4T vuorot siirretään linjalle 4.

Tiivis vuorovaikutus asiakkaiden kanssa

Raitioliikenteen linjastosuunnitelman valmistelu alkoi syksyllä 2013. Matkustajat ovat päässeet sanomaan mielipiteensä linjastosuunnitelmasta työn eri vaiheissa mm. suunnittelua varten perustetussa blogissa sekä kolmessa asukastilaisuudessa marras-joulukuussa 2013.

Linjastosuunnitelman luonnos julkaistiin HSL:n verkkosivuilla helmikuussa 2014, jolloin siitä kerättiin myös palautetta asukkailta. Palaute on suunnitelmaa laadittaessa otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon.

”Joukkoliikenteen linjasto on kokonaisuus, jossa monet seikat vaikuttavat toisiinsa”, Räty toteaa. ”Suunnittelun yhteydessä joudutaan toisinaan tekemään kompromisseja. Tavoitteenamme on, että muutokset hyödyttävät mahdollisimman monia eikä kenenkään matkustaminen vaikeutuisi kohtuuttomasti.”

Linjastosuunnitelma parantaa raitioliikenteen kustannustehokkuutta. Liikennöinnin kustannukset vähenevät noin 0,8 miljoonaa euroa vuodessa verrattuna suunnittelutyössä laadittuun perusvaihtoehtoon, jossa raitiolinjasto ulottuu uusille asuinalueille mutta muuhun linjastoon on tehty vain vähäisiä muutoksia. Suunnitellun linjaston liikennöintiin tarvitaan seitsemän raitiovaunua vähemmän kuin perusvaihtoehdossa.

Nyt hyväksytty suunnitelma koskee vain keskustan raitiolinjastoa. Laajasalon raitiotien yleissuunnittelu on käynnissä ja Kalasataman raitioteiden yleissuunnittelu alkaa tänä vuonna. Niiden linjauksiin ja ajoitukseen vaikuttavat muun muassa Kruunusilloista ja Hanasaaren voimalasta tehtävät päätökset.

Liajakohtaiset kartat:

Linja 1

Linjat 2 ja 3

Linja 4

Linja 5

Linja 6

Linja 7

Linja 8

Linja 9

Linja 10

 

Kartta: raitiolinjasto, tilanne 2024

Raitioliikenteen linjastosuunnitelma -raportti


Lisätiedot:
osaston johtaja Tero Anttila, p. 4766 4330,
ryhmäpäällikkö Arttu Kuukankorpi, p. 4766 4350ja
joukkoliikennesuunnittelija Lauri Räty, p. 4766 4366