Junien pysähtymispaikka siirtyy Pasilan raiteella 9

Rakennustyömään vuoksi pohjoiseen menevien junien pysähtymispaikka raiteella 9 siirtyy noin 8 metriä pohjoisemmaksi. Muutos tulee voimaan maanantaista 19.10. alkaen.