HSL:n hallituksen päätökset 29.3.2016

Esityslistatekstit ovat luettavissa: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016433.HTM

Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen
Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen ja jättää sen tarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Asiasta tiedotetaan erikseen. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016433-2.HTM.

Koron maksaminen peruspääomalle ja ylijäämälle sekä koron periminen alijäämästä
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2015. Ylijäämälle hallitus esittää korkoa maksettavaksi esityksen mukaisesti. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016433-3.HTM.

Kevätyhtymäkokouksen koolle kutsuminen
Hallitus kutsuu kevätyhtymäkokouksen koolle 24.5.2016. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016433-4.HTM

HSL:n tuloskortin toteuma ja tulospalkkio
Hallitus maksaa toimitusjohtaja Suvi Rihtniemelle tulospalkkiona vuodelta 2015 65,3 prosenttia yhden kuukauden varsinaista palkkaa vastaavasta summasta HSL:n tulospalkkiojärjestelmän mukaisesti. Hallitus oikeutti lisäksi toimitusjohtajan päättämään kullekin HSL:n viranhaltijalle ja työntekijälle maksettavasta tulospalkkiosta. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016433-5.HTM.

Lausunto Kruunusillat-hankkeen raitiotieyhteyden yleissuunnitelmasta
Hallitus antoi asiasta muutetun esityksen mukaisen lausunnon. Infrasopimuksen mukaisesti investoinnista katetaan 50 prosenttia HSL:n budjettivaroin, jolloin sekä HSL-kunnat että joukkoliikenteen käyttäjät osallistuvat hankkeen rahoitukseen. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016433-9.HTM.

Ajoneuvoliikenteen hinnoitteluselvitys
Hallitus merkitsi tiedoksi selvitykset ajoneuvoliikenteen hinnoittelusta. Asiasta tiedotetaan erikseen. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016433-9.HTM.

Liityntäpysäköinnin kustannus- ja vastuujakomalli Pasila-Riihimäki –pilotissa
Hallitus merkitsi asian tiedoksi. Asiasta tiedotetaan erikseen. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016433-11.HTM.

Ajoneuvoliikenteen verkkoselvitys
Hallitus merkitsi selvityksen tiedoksi. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016433-11.HTM.

Best-tutkimustulokset
Hallitus merkitsi tulokset tiedoksi. Tuloksista tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016433-13.HTM.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös LIJ2014-hankinnasta
Hallitus merkitsi tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen CGI Suomi Oy:n valituksesta koskien LIJ2014-hankintaa. Päätöksen mukaan HSL ei ole menetellyt hankinnassa julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. KHO kumosi näin ollen markkinaoikeuden päätöksen. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016433-14.HTM.