Pääkaupunkiseutu polkee yhdessä

Pääkaupunkiseudun pyöräilyn edistämisessä on pistetty pyörät pyörimään yhteisvoimin. Pyöräliikenne ylittää kuntarajat ja niin nyt myös pyöräliikenteen edistäminen. Uusia pelinavauksia ovat seudun yhteinen pyöräilyn markkinointistrategia ja pääkaupunkisedun pyöräilykoordinaattori.

Pyöräilyn markkinointistrategia haluaa luoda pyöräilymetropolin

Pyöräilyn markkinointistrategian 2016–2020 avulla halutaan luoda pääkaupunkiseudusta yksi maailman pyöräilymetropoleista. Pyöräilyn markkinointistrategia ja pyöräilyviestinnän ohjeistus laadittiin pääkaupunkiseudullisena yhteistyönä Helsingin seudun liikenteen (HSL) johdolla. Pyöräliikenteen halutaan olevan erottamaton osa seudun identiteettiä ja asukkaiden ylpeydenaihe. Tavoitteiden avuksi on luotu yhtenäiset pyöräilyn viestit ja pyöräilyn ilme sekä kaupunkikuvaan että markkinointimateriaaliin. Pyöräliikenteen brändiväriksi on valittu keltainen. Yksi konkreettinen esimerkki ilmeen näkymisestä katukuvassa ovat toukokuussa käyttöön otettavat keltaiset kaupunkipyörät.

Pyöräliikenteeseen liittyvää tietoa on koottu www.pyöräilymetropoli.fi -sivustolle. Sivuilta löytyy esimerkiksi ohjeita, miten pyöräillä liikenteessä sujuvasti ja turvallisesti sekä miten pyörän kanssa voi liikkua joukkoliikenteessä. Lisäksi sivuilla pääsee tutustumaan seudun pyöräilyreitistöön ja ajankohtaisiin tapahtumiin. Toukokuussa Pyöräilyviikolla "Aina myötätuulessa - pyöräily sähköistyy" ja syksyllä Liikkujan viikolla nähdään yhteisen tekemisen meininkiä. Luvassa on muun muassa pyöräilijöiden aamupala, Länsimetropyöräily, sähköpyöräkokeiluja, leikkimielistä kisailua ja Pyöräliikennenäyttely Laiturilla.

Pääkaupunkiseudun pyöräilykoordinaattori madaltaa kuntarajoja

Espoo, Vantaa, Helsinki ja Kauniainen vahvistavat yhteistyötään pyöräilyn edistämisessä. Tänä vuonna yhteistyötä viedään eteenpäin yhteisen pyöräilykoordinaattorin avulla. Yhteinen pyöräilykoordinaattori vahvistaa etenkin Espoon, Vantaan ja Kauniaisten pyöräilyn edistämistyötä ja tekee tiivistä yhteistyötä Helsingin nykyisen pyöräilykoordinaattorin kanssa. Pääkaupunkiseudun yhteisen pyöräilykoordinaattorin idea syntyi alun perin asukasfoorumin keskuudessa. Asukkaat kokivat, että pyöräteiden ylittäessä kuntarajat, myös pyöräilyn edistämistyö tulisi entistä vahvemmin olla kuntarajoja ylittävää toimintaa. Koordinaattorina toimii tänä vuonna WSP Finlandin pyöräilyasiantuntijat.

Koordinaattorin tehtävänä on edistää ja viedä eteenpäin hankkeita, joissa kuntayhteistyö antaa lisäarvoa. Asialistalla on muun muassa kaupunkipyöräjärjestelmien selvittäminen Espoolle ja Vantaalle, kunnossapidon edistäminen, asukasyhteistyön vahvistaminen sekä pyöräpysäköinnin ohjeistuksen ja ilmeen yhtenäistäminen. Koordinaattori työskentelee tiiviissä yhteistyössä Helsingin pyöräilykoordinaattorin, kaupunkien liikenne- sekä rakentamispuolen asiantuntijoiden ja HSL:n kanssa. Kaupunkien omat asiantuntijat vievät omalla työllään pyöräilyasioita eteenpäin ja varmistavat näin työn jatkumisen ja yhteistyön jatkossakin. Yhteisen pyöräilykoordinaattorin toivotaan rohkaisevan muitakin seutuja yhdistämään voimansa pyöräilyn edistämistyössä.