Raide-Jokeri luo edellytyksiä poikittaisen joukkoliikenteen kasvulle

Raide-Jokeri on tärkeä hanke Helsingin seudulle: se parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa ja infrastruktuuria ja on uusi vahva osa seudun joukkoliikennejärjestelmää. Raide-Jokeri tuo suuren joukon uusia ihmisiä – asukkaita ja työntekijöitä – raideliikenteen runkoverkon ulottuville. Uusi raitiotie luo myös tehokkaan yhteyden muiden raskaan raideliikenteen käytävien välille. Näin voi tiivistää HSL:n hallituksen lausunnon, jonka se antoi Helsingin kaupunginhallitukselle Raide-Jokerin hankesuunnitelmasta kokouksessaan tiistaina 3. toukokuuta.

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen suunniteltu, 25 kilometriä pitkä poikittainen pikaraitiotie. Sen on suunniteltu kulkevan pääosin omalla väylällään, erillään muusta liikenteestä. Näin varmistetaan raitiovaunujen nopea ja häiriötön kulku.

”HSL kannattaa Raide-Jokerin tavoitteita. Helsingin seutu kasvaa, mikä aiheuttaa paineita liikennejärjestelmälle. Raide-Jokeri lisää joukkoliikenteen kapasiteettia, parantaa poikittaisia liikenneyhteyksiä ja tekee matka-ajoista ennustettavampia. Kun raideliikenneverkko laajenee, seudun ydinalueita voi tiivistää asuin- ja palvelurakentamisella”, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Raide-Jokerin nopeaa liikkumista edistettäisiin esimerkiksi liikennevaloetuisuuksilla sekä muita raitiolinjoja pidemmillä pysäkkiväleillä. Kaikkien pysäkkien yhteyteen on suunniteltu myös pyörien liityntäpysäköintiä.

”Kun tarjolla on riittävästi laadukkaita pyöräpysäköintipaikkoja, raideyhteys houkuttelee myös kauempana asuvia matkustajia”, Rihtniemi sanoo.

Raide-Jokeri korvaisi nykyisen bussirunkolinjan 550, joka on pääkaupunkiseudun vilkkain bussilinja. Linjalla on päivittäin noin 40 000 matkustajaa. Vaikka vuoroväli on tiheä, bussilinja ylikuormittuu ja bussit jonoutuvat, mikä heikentää linjan luotettavuutta. Liikenne-ennusteiden perusteella linjan suosio kasvaa edelleen.

Raide-Jokerilla on ennustettu olevan lähes 90 000 matkustajaa arkivuorokaudessa 2020-luvulla.

HSL:n hallitus muistuttaa, että valtion avustuksen toteutuminen on edellytys Raide-Jokerin toteuttamiselle. Helsingin seudun Maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-aiesopimuksen 6.4.2016 saadun neuvottelutuloksen mukaan valtio on sitoutunut osallistumaan Raide-Jokerin kustannuksiin 84 miljoonalla eurolla vuosina 2017–2019.

Raide-Jokeri-hanke neuvotellaan erikseen HSL-alueen infrasopimukseen. Infrasopimuksen kautta puolet investoinneista katetaan HSL:n budjettivaroista, jolloin HSL-alueen kunnat ja joukkoliikenteen matkustajat osallistuvat Raide-Jokerin rahoitukseen. Hankkeen infrakustannuksilla on vaikutusta lipun hintoihin.

HSL toteaa Helsingin seudun joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen ominaisuudessa tekevänsä hankesuunnitelmasta erillään päätöksen Raide-Jokerin liikenteen järjestämistavasta.

HSL on osallistunut Raide-Jokerin hankesuunnitelman tekoon ja osallistuu mielellään myös raitiotieyhteyden jatkosuunnitteluun mahdollisen hankepäätöksen jälkeen.

”Raide-Jokerin myötä saamme Helsingin seudulle ja Suomeen kokonaan uuden joukkoliikennemuodon, pikaraitiotien. Sen nopeus on samaa luokkaa kuin busseilla, mutta matkustajakapasiteetti on huomattavasti suurempi ja matkustajan kokema palvelun laatu selvästi parempi kuin busseilla. Raide-Jokeri luo mahdollisuudet poikittaisen joukkoliikenteen merkittävälle kasvulle”, sanoo HSL:n joukkoliikennesuunnitteluosaston johtaja Tero Anttila.