HSL kysyi kuljettajien mielipidettä HSL:n toiminnasta

HSL selvitti helmi-maaliskuussa linja-autonkuljettajien tyytyväisyyttä HSL:n toimintaan kyselytutkimuksella. Hieman alle puolet kyselyyn vastanneista kuljettajista antoi HSL:n toiminnalle arvosanan melko hyvä tai erittäin hyvä. Keskinkertaisen arvion antoi kolmannes vastaajista. 14 % kuljettajista piti HSL:n toimintaa joko melko huonona tai erittäin huonona.

”HSL arvostaa linja-autonkuljettajien mielipiteitä ja hyödyntää tutkimuksessa saatua palautetta kehittämisessä.”, sanoo operatiiviset tutkimukset –ryhmän päällikkö Antti Vuorela.

Aikataulut ja ajoajat aiheuttavat tyytymättömyyttä kuljettajien keskuudessa. Lähes 60 % kuljettajista arvioi, ettei HSL ole onnistunut aikataulu- ja ajoaikasuunnittelussa, ja vain reilu kolmannes vastaajista ilmoitti pystyvänsä noudattamaan aikatauluja.

Enemmistö kuljettajista (78 %) kokee olonsa turvalliseksi arkisin työmatkaliikenteessä. Myöhäisliikenteessä tilanne on toinen: 43 % vastaajista kokee olonsa turvalliseksi arkisin myöhäisliikenteessä ja 32 % viikonlopun myöhäisliikenteessä. Yhdeksän kuljettajaa kymmenestä ei ole joutunut väkivallan kohteeksi työssään viimeisen vuoden aikana, mutta runsas 40 % vastaajista ilmoitti kokeneensa häiriköintiä.

Suurin osa vastaajista on osallistunut HSL:n järjestämään koulutukseen, jota pidetään tasoltaan melko hyvänä tai erittäin hyvänä. Lähes kolme neljäsosaa kuljettajista ilmoitti saaneensa koulutuspäivästä tietoa, jota on pystynyt hyödyntämään työssään.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 377 linja-autonkuljettajaa kuudesta eri yrityksestä: tutkimukseen osallistui Helsingin Bussiliikenne Oy, Korsisaari-yhtiöt, Nobina Finland Oy, Taksikuljetus Oy, Tammelundin Liikenne Oy, Transdev Finland Oy ja Åbergin Linja Oy. Kyselylomakkeita jaettiin varikoilla ja HSL:n järjestämissä koulutuksissa 3.2.–15.3.2016. Kyselyyn pystyi vastaamaan myös internetissä.