HSL:n hallituksen päätökset 14.6.2016

Esityslistatekstit ovat luettavissa: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2016437

 Lausuntopyyntö HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmasta 2017 - 2019
Hallitus pyytää Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupunkeja ja Kirkkonummen ja Sipoon kuntia 31.8.2016 mennessä antamaan lausuntonsa Helsingin Seudun Liikenne - kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotuksesta 2017 - 2019. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2016437.

 Joukkoliikenteen suunnitteluohje
Hallitus vahvisti uuden 15.8.2016 voimaan astuvan palvelutasomäärittelyn sekä päivitetyn suunnitteluohjeen HSL:n toimivalta-alueelle. Määrittely on voimassa 31.12.2021 saakka. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016437-3.

 HSL:n ja Lääkärikeskus Aavan sopimusoption käyttö vuodelle 2017
Hallitus hyväksyi Lääkärikeskus Aava Oy:n ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän väliseen sopimukseen sisältyvän option työterveyspalveluista vuodelle 2017. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016437-4

 Kuljettajatutkimuksen tulokset
Hallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2016 kuljettajatutkimuksen tulokset. Asiasta on tiedotettu erikseen. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016437-6.

 Länsimetroa korvaavan liikenteen järjestäminen
Hallitus valtuutti toimitusjohtajan tekemään tarvittavat hankintapäätökset ja sopimukset Länsimetroa korvaavan liikenteen järjestämiseksi. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016437-7