Vihdintien bussiliikenteen sujuvuutta on kohennettu yhteistyössä toteutetuilla täsmähankkeilla

Vihdintien Helsingin osuudella valmistuivat kesällä perusparannustyöt, joiden yhteydessä sujuvoitettiin myös bussien kulkua muun muassa kaistajärjestelyin. Vihdintien toimet poikkeavat monin tavoin perinteisestä teiden kehittämisen mallista. ”Liikenteen edellytyksiä on parannettu virastojen välisenä yhteistyönä ketterän kehittämisen ja luovan ongelmanratkaisun hengessä”, HSL:n liikennesuunnittelija Marko Suni kertoo.

Uudenmaan ELY-keskus, HSL, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto valitsivat ja suunnittelivat toimenpiteet yhteistyössä. Hankkeen toteutuksesta vastasi ELY-keskus. ’”Tahtotila on ollut hankkeelle suopea ja toimijoilla on ollut yhdessä tekemisen henki”, Suni kiittelee.

Hanke on osa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman kärkihanketta eli pieniä kustannustehokkaita hankkeita (KUHA). Ilman valtion ja Helsingin rahoitusta merkittävä bussiliikenteen nopeuttamisen hanke olisi jäänyt toteutumatta.

Uudet kaistajärjestelyt lyhentävät matka-aikoja

Bussiliikennettä on pyritty vauhdittamaan erilaisin täsmäetuisuuksin, jotka on toteutettu ilman raskasta suunnittelukoneistoa ja pienin kustannuksin.

Toimet tarkoittavat esimerkiksi sitä, että bussien käyttämiä ryhmityskaistoja on pidennetty, jolloin ne pääsevät oikealta tyhjältä kaistalta henkilöautojonon ohi liikennevalojen jälkeiselle pysäkille. Liikenteen sujuvuuden kannalta kriittisimpiin kohtiin, esimerkiksi Ristipellontieltä Kehä I:lle, on rakennettu busseille lisäkaistoja.

Busseille on myös rakennettu liittymäohituksia. Pysäkkejä on pidennetty kahden linja-auton mittaisiksi ja muutamia ylimääräisiä pysäkkejä on poistettu ja yhdistelty liikenteen nopeuttamiseksi.

Suni arvioi, että parhaimmillaan bussimatkustajat säästävät toimenpiteiden ansioista matka-ajassa useampiakin minuutteja. Ennen kaikkea pyritään parantamaan bussiliikenteen luotettavuutta.

”Vihdintien nopeusrajoitus alennettiin pari vuotta sitten 70 kilometristä 60 kilometriin tunnissa, mikä oli merkittävä uudistus. Linja-autolle on annettava tietä, kun se lähtee pysäkiltä, jos tien nopeus on korkeintaan 60 km/h. Näin bussien kulusta tuli entistä sujuvampaa, kun niiden ei enää tarvitse odotella pysäkillä pitkiä aikoja. Nyt toteutettavat toimet ovat jatkoa nopeusrajoitusten alentamiselle.”

”Toimet hyödyttävät muutakin liikennettä kuin linja-autoja”, Suni jatkaa. ”Kun ryhmityskaistat pitenevät, linja-autot ja kääntyvät ajoneuvot pääsevät entistä aikaisemmin pois suoraan ajavan liikenteen joukosta, ja kaikki kaistat vetävät nykyistä paremmin.”

”Kehittämistoimien lopullinen hyöty tulee kuitenkin toden teolla näkyviin vasta ensi vuonna, kun myös Kehä I:n parannustyöt valmistuvat.”