HSL:n osavuosikatsaus 2/2016 näyttää ennakoitua parempaa tulosta

Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat nousseet HSL-alueella: elokuun loppuun mennessä kasvua edelliseen vuoteen oli 1,7 %. Myös koko vuoden osalta nousun arvioidaan olevan yhtä suurta, mikä tarkoittaisi yli 365 miljoonaa joukkoliikennematkaa vuodessa.

Myös lipputulot ovat kasvussa. Lipputuloja arvioidaan kertyvän 329,2 miljoonaa euroa, mikä ylittää talousarvion 2,2 prosentilla ja viimevuotisen 7,2 prosentilla. Talousarvioon on jo laskettu mukaan arvioitu lipunhintojen korotuksen vaikutus. Lippujen hintoja korotettiin vuoden alussa keskimäärin 4,9 prosenttia.

Vuoden 2016 tulos vaikuttaa toisen osavuosikatsauksen valossa kaikkiaan hyvältä, sillä myös joukkoliikenteen kustannustaso näyttää jatkavan laskuaan. Tämän hetkinen arvio kustannusten laskusta on -0,2 %. Lasku alkoi viime vuonna, jolloin joukkoliikenteen operointikustannukset laskivat ensimmäistä kertaa HSL:n historian aikana. Liki 80 prosenttia HSL:n toimintamenoista syntyy joukkoliikenteen operoinnista.

”HSL:n tulos näyttää tällä hetkellä hyvältä, mutta vielä ei voi huokaista, sillä ensi vuodelle on tulossa isoja infrakustannuksia. Lokakuun aikana valmistellaan lopullinen talousarvio seuraavalle vuodelle, ja siinä yhteydessä tarkistetaan ensi vuodelle siirtyvät kustannukset sekä lipun hintojen lopullinen korotustarve,” toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi toteaa.

Kaikkiaan toimintakulujen arvioidaan jäävän tänä vuonna 624,1 euroon, mikä alittaisi talousarvion 30,1 miljoonalla eurolla. Säästöt syntyvät pääasiassa siitä, että polttoaineen hinnat ja korkotaso ovat olleet alkuvuonna alhaisella tasolla. Lisäksi luvuissa näkyy se, että länsimetron infrakustannusten lyhennysten alkaminen siirtyy ensi vuodelle. Talousarviossa oli varauduttu keskimäärin 1,7 % kustannustason nousuun.

Toimintatuottojen arvioidaan olevan 638 miljoonaa euroa, mikä on 1,4 % alle talousarvion. Tilikauden tuloksesta tulee arvion mukaan 4,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 17,5 miljoonan alijäämään. Erotus johtuu pääasiassa joukkoliikenteen operointikulujen säästöistä, joita arvioidaan kertyvän yhteensä 11,4 milj. euroa. Lisäksi syynä on se, että länsimetron viivästyksen vuoksi HSL:n jäsenkunniltaan perimät infraveloitukset siirtyvät tuleville vuosille.

HSL:n investointimenojen arvioidaan olevan 36,6 miljoonaa euroa, mikä alittaa talousarvion 10,3 miljoonalla eurolla eli 21,9 prosentilla. Investointimenoista kolme neljäsosaa käytetään lippu- ja informaatiojärjestelmän uudistukseen liittyviin hankintoihin, ja alitus johtuu hankkeen joidenkin osakokonaisuuksien siirtymisestä seuraavalle vuodelle.