Helsingin seudun MAL-suunnitelmaan nyt yhteinen puiteohjelma

Helsingin seudun neljäntoista kuntaa aloittivat seudun MAL-suunnitelman 2016–2019 valmistelun. Puiteohjelma laaditaan nyt ensimmäistä kertaa asumisen, maankäytön ja liikenteen yhteisenä.

Puiteohjelma pohjautuu olemassa oleviin suunnitelmiin, toimintaympäristön muutosten asettamiin tarpeisiin sekä seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen pitkään jatkuneeseen seudulliseen yhteistyöhön.

Sopimuskaudella 2012–2015 tehtiin suunnitteluyhteistyötä, mutta päädyttiin vielä tekemään maankäytön, asumisen ja liikenteen osalta omat tarkastelut. Seudun ja valtion välinen MAL-sopimus, sekä myös Euroopan komission Suomelle asettaman 39 prosentin päästövähennystavoitteen saavuttaminen, edellyttävät entistä tiiviimpää ja määrätietoisempaa yhteissuunnittelua sekä sen mukaista päätöksentekoa.

Helsingin seudun neljäntoista kunnan sekä valtion välisissä maankäytön, liikenteen ja asumisen linjauksissa on sovittu, että yhteissuunnittelua jatketaan edellisten suunnitelmien pohjalta. Nyt käynnistyvä MAL 2019 -suunnittelukierros päivittää ja konkretisoi olemassa olevia suunnitelmia.

"Alueen voimakas kasvu vaatii Helsingin seudulle näkemyksellistä ja kokonaisvaltaista kehittämistä. Nyt käynnistetty suunnittelukausi tähtää yhteiseen MAL-suunnitelmaan, joka kokoaa maankäytön, asumisen ja liikenteen keskeiset ratkaistavat asiat yhteiseen asiakirjaan. Sen tavoite on antaa aiempaa vahvempi lähtökohta myös seuraavalle MAL-sopimukselle", toteaa puheenjohtaja Tatu Rauhamäki.

Helsingin Seudun yhteistyökokous päättää osaltaan MAL-puiteohjelman ja MA-talousarvion 2017–2019 hyväksymisestä seuraavassa kokouksessaan 29.11.2016.

Helsingin seudun yhteistyökokous on neljäntoista Helsingin seudun kunnan johtavien luottamushenkilöiden yhteistoimintaelin. Yhteistyöhön osallistuvat pääkaupunkiseudun kaupungit (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) sekä KUUMA-kunnat (Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Mäntsälä Pornainen, Hyvinkää, Kirkkonummi, Vihti ja Sipoo). Helsingin seudun yhteistyösopimus astui voimaan 1.10.2005.

Yhteistyön tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen. Seutuyhteistyön kohteena ovat erityisesti maankäyttö, asuminen ja liikenne sekä seudulliset palvelut. Yhteistyön sisällöstä sovitaan tarkemmin vuosittain hyväksyttävässä toimintasuunnitelmassa.

HSYK 11.10.2016 pidetyn kokouksen esityslista.