HSL.n hallituksen päätökset 15.11.2016

Esityslistatekstit ovat luettavissa: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2016442.

Matkakorttitoimittajan valinta
Hallitus päätti valita HSL:n uusien matkakorttien toimittajaksi Gemalto Oy:n. HSL sopii Gemalton kanssa 1 200 000 matkakortin hankinnasta sekä optiona 300 000 lisäkortin hankinnasta vuosina 2018-2019. Option käytöstä päätetään erikseen. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016442-2.

HSL:n ja yritysten välinen sopimus matkaketjuyhteistyöstä
Hallitus hyväksyi sopimusmallin matkaketjuyhteistyöstä esityksen mukaisesti. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016442-3.

Vantaan lähibussien muuttaminen kutsupohjaisista reittipohjaisiksi
Hallitus päätti muuttaa Vantaan kuusi kutsupohjaista lähibussilinjaa 2.1.2017 alkaen reittipohjaisiksi ja aikataulun mukaan ajettaviksi. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016442-4.

Mediatoimiston valinta
Hallitus valitsi kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan vertailun perusteella HSL:n markkinointikampanjoiden mediasuunnittelua ja -ostamista vuosina 2017-2018 hoitamaan Oy Carat Ab:n, jonka tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016442-6.

Mainostoimiston valinta
Hallitus valitsi tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan vertailun perusteella Helsingin seudun liikenteen markkinointiviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen vuosiksi 2017-2018 Three Five Eight Oy:n. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016442-7.

Joukkoliikennekaluston laatututkimus
Hallitus merkitsi asian tiedoksi. Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella https://www.hsl.fi/uutiset/2016/hsln-kaluston-laatu-yha-hyva-lahijunat-mukana-tutkimuksessa-ensi-kertaa-9305. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016442-10.

Lauttaliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus

Hallitus merkitsi asian tiedoksi. Asiasta tiedotetaan erikseen. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016442-11.