Pyöräparkkien opastusta parannetaan – vastaa kyselyyn ja osallistu pyöräliikenteen kehittämiseen

Pääkaupunkiseudun kuntien tavoitteena on lisätä pyöräilyn osuutta kaupunkiliikenteessä. Tähän pyritään esimerkiksi parantamalla pyöräteiden verkostoa, pyöräpysäköintiä ja ylläpitoa. Yhtenä toimenpiteenä on parantaa nykyisten ja uusien pyöräparkkien näkyvyyttä merkitsemällä ne selkeämmin.

HSL ja pääkaupunkiseudun kunnat testaavat uudenlaista pyöräpysäköintipaikan merkintätapaa Puistolan aseman liityntäpysäköinnissä, jonne on asennettu pylonimallinen opaste. Samalla HSL kysyy käyttäjiltä, miten hyvin testattava pylonimalli toimii pyöräparkin merkinnässä. Kysely on avoinna 28.11.–11.12.2016, ja voit vastata kyselyyn täällä!

Tarkoituksena on jatkossa merkitä pyöräpysäköintipaikkoja yhtenäisillä merkintätavoilla, ja pyloni on näistä yksi tapa. Pääkaupunkiseudulla on noin 12 000 pyörien liityntäpysäköintipaikkaa. Vuoteen 2025 mennessä paikkoja tulee lisää 8 200.

Pyöräparkkien merkinnässä käytetään pääkaupunkiseudun yhteistä pyöräilyn ilmettä, jonka pääväri on keltainen.

Puistolan aseman pyöräpysäköinti

Pyörällä myös talvisin

Talven tulo ei estä pyörällä kulkemista. Pyöräily sopii kaikille lapsesta seniori-ikäiseen. Lapset oppivat liikkumaan itsenäisesti kulkiessaan pyörällä kouluun ja harrastuksiin. Työntekijät taas saavat kuntoliikuntaa ja virkistystä polkiessaan työpaikalle. Jos koko matka on liian pitkä poljettavaksi, voi pyörällä hurauttaa aseman liityntäpysäköintiin, jättää pyörän parkkiin ja jatkaa matkaa julkisilla.
HSL, Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat laatineet pyöräilyn markkinointistrategian, jonka tarkoituksena on kannustaa yhä useampaa seudulla liikkujaa pyöräilemään.  Strategian tavoitteena on kaupunkilaisten asenteiden muuttaminen pyöräilymyönteisemmiksi ja laajemminkin eri liikkujien ymmärryksen lisääminen toisiaan kohtaan. Strategian lisäksi myös yhtenäisellä ilmeellä on tärkeä rooli seudullisessa pyöräilyviestinnässä. Pyöräliikenteen brändiväriksi on valittu keltainen, joka on myös kaupunkipyörien väri.

Käyttäjäkysely (avoinna 28.11.–11.12.2016): https://www.webropolsurveys.com/S/8E9C2B3DA4C73F03.par