Raitiolinjasto ja Koillis-Helsingin bussilinjasto uudistuvat

Helsingin seudun joukkoliikenteessä tapahtuu merkittäviä muutoksia myös vuonna 2017. Tämän vuoden suurimpiin uudistuksiin kuuluvat Helsingin raitiolinjojen ja Koillis-Helsingin bussien uudet reitit. Nämä ja muut HSL:n liikenteeseen vuodeksi 2017 suunnitellut muutokset sisältyvät HSL:n julkaisemaan liikennöintisuunnitelmaan. Raitiovaunujen ja Koillis-Helsingin bussien lisäksi muutoksia on tulossa metron sekä eteläisen Espoon ja Lauttasaaren bussiliikenteeseen länsimetron liikennöinnin aloittamisen yhteydessä.

Liikennöintisuunnitelman laatimisessa lähtökohtana on ollut, että länsimetro aloittaisi liikennöintinsä kesäliikenteen alussa 19.6.2017. Mikäli länsimetro ei ole valmis liikennöitäväksi vielä tuolloin, Etelä-Espoon, Lauttasaaren ja Kirkkonummen bussit jatkavat liikennöintiään toistaiseksi samalla linjastolla kuin talvikaudella 2016–2017.

Liikennöintisuunnitelma oli kommentoitavana HSL:n verkkosivuilla vajaan kuukauden ajan 14.12.2016–10.1.2017, ja siihen jätettiin 190 kommenttia.

”Länsimetron liikenteen käynnistyminen sekä siihen liittyvät laajat bussiliikenteen muutokset ovat tämän vuoden merkittävin liikennemuutos, jonka toteuttamiseen ja josta viestimiseen tulemme keskittämään voimamme”, sanoo HSL:n joukkoliikenneosaston johtaja Tero Anttila.

Muita merkittäviä muutoksia tulevat olemaan raitioliikenteen uudet yhteydet kantakaupungissa sekä Koillis-Helsingin laaja linjastouudistus.

”Myös näiden muutosten sujuva ja hyvin viestitty toteutus on HSL:n tärkeysjärjestyksessä korkealla tänä vuonna”, Anttila jatkaa.

Ratikkauudistuksen taustalla kantakaupungin kasvava liikenne

Raitiolinjasto uudistuu perusteellisesti syysliikenteen alussa 14.8.2017, jolloin linjat 1, 2, 3, 7 ja 9 saavat uudet reitit.

Linja 1 alkaa kulkea Eirasta Käpylään Fredrikinkadun, Bulevardin, Lasipalatsin, Runeberginkadun, Sörnäisten ja Mäkelänkadun kautta, ja se alkaa kulkea myös viikonloppuisin.

Linjojen 2 ja 3 rengas puretaan pohjoispäässä, ja linja 2 alkaa liikennöidä Länsi-Pasilaan. Linja 3 alkaa liikennöidä myöhemmin syksyllä 2017 Kuusitielle, kun Reijolankadun ratayhteys on valmistunut. Sitä ennen linja kulkee 14.8. alkaen väliaikaisesti Töölön hallille.

Myös linjojen 7A ja 7B muodostama rengas puretaan, ja 7 alkaa liikennöidä Länsiterminaalilta Rautatieaseman kautta nykyisen raitiolinja 7A:n ja 7B:n reittiä Senaatintorilta Sörnäisten kautta Pasilaan. Pasilassa linjan päätepysäkki on Pasilan aseman mittavien rakennustöiden vuoksi Länsi-Pasilan puolella.

Linja 9 taas siirtyy kulkemaan eteläpäässään Jätkäsaareen uutta Välimerenkadun raitiotietä pitkin. Linjasta 7 tulee siis Länsiterminaalin pääasiallinen joukkoliikenneyhteys.

Raitiolinjaston pääpiirteet ovat pysyneet muuttumattomina jo vuosikymmenten ajan, mutta kun liikenne Helsingin kantakaupungissa kasvaa ja uusia alueita rakennetaan, myös raitioliikenteen on sopeuduttava palvelemaan uusia liikkumistarpeita.

Raitioliikenne uudistuu myös tulevina vuosina, kun uusia alueita ja rataosuuksia valmistuu.

HSL:n hallitus hyväksyi raitioliikenteen linjastosuunnitelman helmikuussa 2015.

Lue lisää raitiolinjaston uudistuksesta: https://www.hsl.fi/linjastosuunnitelmat/raitioliikenteen-linjastosuunnitelma

Bussilinjaston suurimmat uudistukset Koillis-Helsingissä, joitain muutoksia myös muualla

Syysliikenteen alussa 14.8.2017 bussilinjasto uudistuu Koillis-Helsingin linjastosuunnitelman mukaisesti. Koillis-Helsingin nykyinen bussilinjasto on suunniteltu noin 20 vuotta sitten, eikä se enää palvele alueella kulkijoiden liikkumistarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi vuonna 2015 avatut Kehärata ja runkolinja 560 ovat muuttaneet Koillis-Helsingin liikennettä merkittävästi ja tarjonneet uusia yhteyksiä. Linjaston tavoitteena on tarjota hyvät yhteydet niin Koillis-Helsingin sisällä kuin Helsingin kantakaupunkiinkin.

Lue lisää Koillis-Helsingin linjastouudistuksesta: https://www.hsl.fi/linjastosuunnitelmat/koillis-helsingin-linjastosuunnitelma

Helsingin kantakaupungissa linjan 17 reitti muuttuu korvaamaan raitiolinjojen 1 ja 1A poistuvaa reittiosuutta. Yöliikenteessä linjan 18N reittiä jatketaan kesäliikenteen alussa 19.6.2017 Eirasta Hernesaareen, ja linjan 23N reittiä taas jatketaan Rautatientorilta Jätkäsaareen syysliikenteen alussa. Tällä pyritään palvelemaan etenkin kasvaneiden asuinalueiden yhteyksiä.

Myös muualla Helsingissä liikenne muuttuu etenkin alueilla, jotka ovat viime vuosina kasvaneet: linjojen 37 ja 39N reittiä jatketaan syysliikenteen alussa Malminkartanosta Honkasuolle, ja linjan 89 reittiä varaudutaan jatkamaan Laajasalon Yliskylästä Gunillankallioon.

”Palautteessa korostui laajasalolaisten huoli voimakkaasti kasvavan Gunillankallion ja Kruunuvuorenrannan alueen bussiliikenteen riittävyydestä. Tulemme kevään aikana vielä selvittämään tarkemmin Laajasalon bussiliikenteen lähivuosien muutostarpeita”, Anttila sanoo.

Vantaalla linjan 561 reittiä jatketaan Aviapoliksesta lentoasemalle. Lisäksi Aviapoliksen alueella aloittaa syysliikenteen alussa pilottihankkeena uusi päivittäin aamuneljästä yhteen kulkeva sukkulalinja 601 (Lentoasema–Aviapoliksen asema–Jumbo), jonka liikennöintikustannuksiin alueen yritykset osallistuvat.

Pieniä muutoksia on suunnitteilla myös Espooseen. Kirkkonummen, Keravan ja Sipoon bussiliikenteeseen ei ole suunnitteilla suuria muutoksia.

Junaliikenteessä lisätään kalustoa pahiten ruuhkautuneille vuoroille. Lisäksi E-junan liikennöinti laajenee: juna kulkee lauantai-iltaisin nykyistä myöhempään ja alkaa liikennöidä myös sunnuntaisin.

Suomenlinnan lauttaliikenteessä varaudutaan lisäämään vuoroja syksyn ja kesän viikonloppuihin. Viime syksyn viikonloppuina Suomenlinnan liikenne ruuhkautui.

Mikä on liikennöintisuunnitelma?

Vuosittain laadittava liikennöintisuunnitelma sisältää keskeisimmät toteutettavat reitti- ja palvelutasomuutokset. Vuosittainen suunnitelma muodostaa perustan aikataulujen laatimiselle ja on voimassa tulevan kesäliikenteen alusta seuraavan vuoden talviliikennekauden loppuun.

HSL on laatinut suunnitelman yhteistyössä kuntien joukkoliikenneasiantuntijoiden, koulutoimen edustajien ja liikennöitsijöiden kanssa. Asukkaat ovat voineet osallistua kommentoimalla suunnitelmia HSL:n verkkosivuilla. HSL:n hallitus hyväksyy liikennöintisuunnitelman. Suunnitelmasta aiheutuvat kustannusmuutokset pohjautuvat yhtymäkokouksen hyväksymään talous- ja toimintasuunnitelmaan.

Vuoden 2017 muutokset pähkinänkuoressa:

- Helsingin raitiolinjasto uudistuu (14.8.)

- Koillis-Helsingin bussilinjasto uudistuu (14.8.)

- Vantaalla bussilinjan 561 reittiä jatketaan Aviapoliksesta lentoasemalle, ja uuden sukkulabussilinjan 601 liikenne alkaa Aviapoliksen suuralueella (14.8.)

- Kun metroliikenne Ruoholahden ja Matinkylän välillä käynnistyy, myös Etelä-Espoon, Lauttasaaren ja Kirkkonummen bussilinjastot uudistuvat

Liikennöintisuunnitelma 2017-2018.pdf