HSL:n hallituksen päätökset 14.2.2017

Esityslistatekstit voi lukea täältä:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2017469

HSL:n tuloskortti vuodelle 2017

Hallitus hyväksyi HSL:n tuloskortin vuodelle 2017. Tulospalkkiojärjestelmällä tuetaan HSL:n strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017469-2

Joukkoliikenteen pienkohteiden rakentaminen 2018

Hallitus päätti esittää, että jäsenkunnat varaavat vuodelle 2018 HSL:n esityksen mukaisesti määrärahoja joukkoliikenteen pienkohteiden rakentamiseksi. HSL ja jäsenkunnat kehittävät yhteistyössä joukkoliikenteen infrastruktuuria. HSL esittää vuosittain jäsenkunnille toimenpiteitä, joilla joukkoliikenteen toimintaedellytykset turvataan. Ensi vuodelle hallitus esitti varattavaksi määrärahoja muun muassa joukkoliikenteen liikennevaloetuihin ja muuhun sujuvoittamiseen sekä kääntöpaikkojen ja pysäkkien rakentamiseen ja korjauksiin.

Linkki esitykseen ja ehdotukset kunnittain:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017469-3

Siuntion kunnan liittyminen HSL:n jäseneksi

Siuntion kunnanvaltuusto päätti 30.1.2017, että Siuntion kunta hakee HSL:n jäsenyyttä 1.1.2018 alkaen. HSL on tiedottanut asiasta erillisellä tiedotteella:

https://www.hsl.fi/uutiset/2017/siuntio-paatti-hslaan-liittymisesta-9655

Siuntion liittymisen johdosta HSL:n perussopimusta muutetaan. Perussopimuksen muuttaminen pitää käsitellä kaikissa HSL:n jäsenkuntien valtuustoissa.
HSL:n hallitus päätti esittää, että HSL:n nykyiset jäsenkunnat hyväksyvät perussopimuksen muutoksen ja valtuuttavat HSL:n tekemään siihen tarvittaessa tarkennuksia.

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017469-4

Tuusulan kunnanvaltuusto päätti 13.2.2017, että Tuusulan kunta hakee HSL:n jäsenyyttä. Tuusulan jäsenyysasia käsitellään HSL:n hallituksessa myöhemmin.

Tiedoksi merkityt asiat

Hallitus merkitsi tiedoksi HSL:n kannanoton Kaivokselan yleiskaavan muutosluonnoksesta ja HSL:n lausunnon Espoon Kaitaa – Iivisniemen osayleiskaavaehdotuksesta.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017469-6

Sopimus LIJ:n konsultointisopimuksista vuodelle 2017

Hallitus valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan lippu- ja informaatiojärjestelmän (LIJ) tietoturvan konsultointipalvelujen puitesopimuksen ja toimeksiantosopimuksen vuodelle 2017.

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017469-8