HSL:n hallituksen päätökset 21.3.2017

Esityslistatekstit voi lukea täältä:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2017471

HSL:n tilinpäätös

HSL teki vuonna 2016 lähes 19 miljoonaa euroa ylijäämäisen tuloksen. HSL:n toimintatuotot olivat viime vuonna yhteensä 641,7 miljoonaa euroa ja toimintakulut 613,7 miljoonaa euroa. Matkustajamäärät kasvoivat 2,4 % vuoteen 2015 verrattuna. Hallitus hyväksyi HSL:n tilinpäätöksen ja päätti esittää HSL:n yhtymäkokoukselle, että tilikauden ylijäämä, 18,9 miljoonaa euroa kirjataan edellisten vuosien ylijäämätilille.
Tilinpäätöksestä tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017471-3

 

Koron maksaminen HSL:n peruspääomalle ja kuntakohtaiselle ylijäämälle

Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2016. Yhtymäkokoukselle päätettiin esittää myös, että HSL maksaa kunnille korkoa vuodelta 2016 kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä. Eniten korkoa maksettaisiin Helsingille (18 457,78 euroa), Vantaalle (13 433,55 euroa) ja Espoolle (4 973,31 euroa).

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017471-3

 

Kevätyhtymäkokouksen koollekutsuminen

Hallitus päätti kutsua kevätyhtymäkokouksen koolle 23. toukokuuta 2017. Kevätyhtymäkokous käsittelee muun muassa HSL:n tilinpäätöksen sekä päättää peruspääoman ja kuntakohtaisen ylijäämän koron maksamisesta.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017471-4

Tulospalkkioiden maksaminen vuodelta 2016

Hallitus päätti maksaa tulospalkkiojärjestelmän mukaisesti tulospalkkion toimitusjohtaja Suvi Rihtniemelle ja oikeutti toimitusjohtajan päättämään HSL:n työntekijöille ja viranhaltijoille vuodelta 2016 maksettavasta tulospalkkiosta.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017471-5

 

Talousohjausjärjestelmän hankintasopimus

Hallitus päätti valita kilpailutuksen perusteella nykyisen taloushallinnon järjestelmän versionnoston ja jatkuvan palvelun sopimuksen toimittajaksi CGI Suomi oy:n. Nykyisen taloushallinnon järjestelmä on Microsoft Dynamics AX. Uusi AX-järjestelmä toteutetaan Dynamics 365 pilvipalveluna. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintaa ja jatkuvia palveluita koskevan sopimuksen. Kilpailutus tehtiin neuvottelumenettelyllä EU:n kynnysarvot ylittävänä tarjouskilpailuna.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017471-6