Suurin osa Helsingin seudun nuorista haluaa edelleen ajokortin - auton omistaminen vähemmän tärkeää

Jos asuinalueella on toimiva joukkoliikenne, nuoret ovat valmiita korvaamaan auton julkisilla

Neljä viidestä (81 prosenttia) Helsingin seudulla asuvasta 15–17-vuotiaasta nuoresta aikoo ajaa henkilöauton ajokortin ennen kuin täyttää 20 vuotta. Lisäksi joka seitsemäs (14 prosenttia) ilmoitti todennäköisesti aikovansa hankkia ajokortin myöhemmin. Vain viisi prosenttia haastatelluista nuorista ei todennäköisesti aio hankkia ajokorttia lainkaan.

Helsingissä aikeet ajokortin hankkimiseen ovat kuitenkin muuta seutua vähäisempiä. Helsingissä asuvista 15–17-vuotiaista kaksi kolmesta (67 prosenttia) aikoo hankkia ajokortin ennen kuin täyttää 20 vuotta, ja joka seitsemäs ei todennäköisesti aio hankkia korttia.

Tiedot selviävät Nuorisobarometrin aineistoon perustuvista alustavista tuloksista, joilla HSL selvitti Helsingin seudulla asuvien nuorten asenteita ajokortin ja auton omistusta kohtaan. Helsingin seutuun kuuluvat pääkaupunkiseudun kunnat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen sekä 10 kehyskuntaa eli niin kutsuttu KUUMA-seutu. Aineisto kerättiin viime vuoden aikana.

Vaikka nuorilla on nyt Helsingin seudulla vahvat aikeet ajokortin hankkimiseen, auton omistamista ei pidetä yhtä tärkeänä. Nuorilta kysyttiin, miten tärkeää heille on, että he omistavat auton 35-vuotiaana. Yli puolelle (55 prosentille) Helsingin seudun 15–29-vuotiaista auton omistaminen 35-vuotiaana ei ole lainkaan tai on vain vähän tärkeää.  Alle puolelle nuorista (45 prosentille) omistaminen on melko tai erittäin tärkeää.

”Vastauksissa on kuitenkin selviä alueellisia eroja. Helsingissä asuvista vastaajista kaksi kolmesta (67 prosenttia) pitää auton omistamista 35-vuotiaana vain vähän tai ei lainkaan tärkeänä. Kolmannes (33 prosenttia) vastaajista pitää sitä melko tai erittäin tärkeänä. KUUMA-seudulla lukemat ovat päinvastaiset”, sanoo HSL:n liikennetutkija Elina Brandt.

Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella asuvat vastaajat sijoittuvat välimaastoon: heistä 52 prosentille auton omistaminen 35-vuotiaana on melko tai erittäin tärkeää ja 48 prosentille ei lainkaan tai vain vähän tärkeää.

”Jos joukkoliikenne toimii hyvin, Helsingin seudun nuoret ovat kuitenkin valmiita korvaamaan auton omistamisen joukkoliikenteen käytöllä. Myös oman auton korvaamiseen yhteiskäyttöautoilulla suhtaudutaan melko myönteisesti”, Brandt sanoo.

Kolme viidestä Helsingin seudun 15–29-vuotiaasta (62 prosenttia) on täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteestä: "Jos asuinalueellani on tulevaisuudessa hyvät joukkoliikennepalvelut, olen valmis jättämään hankkimatta oman auton tai luopumaan autosta.

Katso graafi tuloksista

Tässäkin on jonkin verran alueellisia eroja: Helsingissä asuvista vastaajista samaa mieltä on 70 prosenttia, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella asuvista 56 prosenttia ja KUUMA-seudulla asuvista 53 prosenttia.

”Helsingin seudun nuorilla on siis valmius kestävään liikkumiseen ja elämäntapaan. Yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän täytyy tukea tätä asennetta”, liikennejärjestelmä ja tutkimukset -osaston osastonjohtaja Sini Puntanen sanoo.

Nuorisobarometri on 15–29-vuotiaille suunnattu kyselytutkimus, joka tehdään puhelinhaastatteluilla. Barometrissä kysyttiin nyt ensimmäistä kertaa kattavasti nuorten asenteista ajokortin ja auton omistusta kohtaan. HSL valmistelee tutkimusraporttia aiheesta. Helsingin seudun nuoria koskevan aineiston ovat keränneet yhteistyössä HSL, Valtion nuorisoneuvosto ja Nuorisotutkimusverkosto.

HSL on aiemmin selvittänyt auton omistamisen tähänastista kehitystä Helsingin seudulla ja sen tulevaisuudennäkymiä. Raportti Auton omistus Helsingin seudulla – katsaus menneeseen kehitykseen ja pohdintoja tulevasta löytyy täältä:

https://www.hsl.fi/sites/default/files/19_2016_auton_omistus_helsingin_seudulla.pdf