Yritykset ovat tyytyväisiä työsuhdematkalippuun

HSL tutki työsuhdematkalipun käyttöä yrityksissä, ja haastateltujen työnantajien mukaan lippuetu on muun muassa tasapuolistanut eri kulkumuotojen tukemista, helpottanut pulaa parkkipaikoista ja parantanut työhyvinvointia sekä työnantajamielikuva.

Työsuhdematkalippu oli tutkituissa kymmenessä yrityksissä suosittu, sillä kuudessa yrityksessä vähintään puolet työntekijöistä käytti etua. Yhdessä yrityksessä etua käytti peräti 95 prosenttia työntekijöistä.

Tutkimukseen haastateltiin kymmentä yritystä, ja tietoja koottiin verkkokyselyllä kaiken kaikkiaan 12 yrityksestä. Tutkimukseen koottiin erilaisia yrityksiä muun muassa sen mukaan, toimivatko ne HSL-alueella vai valtakunnallisesti ja tarjottiinko etua kaikissa vai ainoastaan pääkaupunkiseudun toimipisteissä.

Tutkimuksen tulosten pohjalta tehtiin viisi erilaista esimerkkiä siitä, miten työsuhdematkalippua voisi käyttää yrityksessä, muun muassa ratkaisuna pysäköintiongelmiin sekä vaihtoehtona autoedulle. Esimerkit auttavat yritysten työsuhde-eduista päättäviä perustelemaan sen käyttöönottoa ja valitsemaan omalle työpaikalle edusta sopivimman mallin.

Työsuhdematkalippu on henkilökohtaiselle matkakortille ladattu kausi- tai arvolippu, joka on tarkoitettu pääasiassa asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin.  
Työnantaja voi maksaa lipun kokonaan tai osittain. Etu on työntekijälle kokonaan verovapaa, jos edun arvo on alle 300 euroa vuodessa. Työnantajalle ei koidu edun tarjoamisesta palkan sivukuluja. Työnantaja voi vähentää hankintakulut verotuksessaan.

Esimerkki työsuhdematkalipun käytöstä: lippu ratkaisuna pysäkointiongelmaan

Työsuhdematkalipun käyttöönoton polku