HSL:n hallituksen päätökset 11.4.2017

Esityslistatekstit voi lukea täältä:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2017472

HSL:n uusi hallintosääntö

Uusi kuntalaki aiheuttaa muutoksia kuntayhtymien hallintoon ja päätöksentekoon, minkä takia myös HSL:n hallintosääntö uudistuu. Hallitus merkitsi tiedoksi HSL:n uuden hallintosäännön valmistelutilanteen ja päättää uuden hallintosäännön hyväksymisestä kokouksessaan 2.5.2017. Yhtymäkokous käsittelee hallintosääntöä kokouksessaan 23.5.2017. Hallintosäännön on määrä tulla voimaan 1.6.2017.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017472-2

 
Linjan 565 sopimuskauden jatkaminen

Hallitus päätti jatkaa Vantaankoskelta Espoon keskukseen kulkevan linjan 565 sopimuskautta kolmella vuodella. Sopimuskausi päättyy kesäliikennekauden 2021 lopussa. Linjaa liikennöi Åbergin linja.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017472-3


Omistajaohjauksen tavoitteiden toteutuminen

Hallitus päätti antaa HSL:n kevätyhtymäkokoukselle selvityksen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän hyväksymien omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2016.  Tavoitteet toteutuivat hyvin. Lipputuottojen kasvu esimerkiksi ylitti kokonaiskustannusten kasvun. Kuntaosuuksilla katettiin tilinpäätöksessä kunnille kohdistetuista kustannuksista keskimäärin 45,0 prosenttia, kun tavoitteena oli pysyä alle 50 prosentissa. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus kasvoi tavoitteiden mukaan koko HSL:n alueella. Tuottavuuden kasvua on mitattu joukkoliikenteen täyttöasteella, joka nousi 2016.

Linkki esitykseen on täällä:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017472-4

Lausunto maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen täydentämiseksi

HSL:n hallitus hyväksyi lausunnon valtionvarainministeriölle maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen täydentämiseksi. HSL painottaa lausunnossaan muun muassa sitä, että joukkoliikenteen rahoituksen pitää maakunnassa olla pitkäjänteistä ja riittävää, jotta asukkaille voidaan järjestää toimivaa joukkoliikennepalvelua ja mahdollistaa kaupunkiseutujen kestävä kasvu.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017472-5

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksesta

Hallitus merkitsi tiedoksi HSL:n lausunnon liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistusta koskevasta esiselvityksestä.
Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017472-7