HSL kokeilee pikapalautetta raitiovaunuissa

Matkustajilta kiitosta saanut HSL:n pikapalautekokeilu on siirtynyt busseista raitiovaunuihin.

Raitiovaunumatkustajat pääsevät antamaan HSL:lle pikapalautetta, sillä Artic-raitiovaunut, joita on liikenteessä kaiken kaikkiaan 22 kappaletta, on varustettu pikapalautetarroilla, ja myöhemmin myös vanhempi raitiovaunukalusto tarroitetaan.
Matkustaja voi kokeilussa lähettää joukkoliikenneaiheiset kiitoksensa, moitteensa ja kehittämisideansa osoittamalla tarraa (NFC-tarra, QR-koodi tai URL) matkapuhelimellaan. Niin hän pääsee nettilomakkeeseen, jolla voi antaa palautteensa.  

HSL kehittää pikapalautteen avulla toimintaansa entistä asiakaslähtöisemmäksi. Palautteet ohjautuvat järjestelmässä koneellisesti eteenpäin ja jalostuvat raporteiksi reaaliajassa. Kun tieto puutteista menee nopeasti oikeille tahoille, viat on mahdollista korjata entistä ripeämmin. Joukkoliikenteen laatu kohenee HSL:n, liikennöitsijöiden ja matkustajien yhteistyönä.

HSL kokeili pikapalautetta helmi-maaliskuussa muutamilla bussilinjoilla ja uusi järjestelmä sai matkustajilta kiitosta. Huomion arvoista on myös se, että uuden järjestelmän kautta annettu palaute oli myönteisempää kuin HSL:n muiden kanavien kautta saamat viestit.

Yli 60 prosenttia pikapalautteesta oli positiivista, kun HSL:n vanhan järjestelmän kautta lähetetystä palautteesta sitä on vain kolme prosenttia.  Positiivisen palautteen suuri määrä johtunee muun muassa siitä, että matkustajan on uuden järjestelmän kautta helppo kertoa asiansa, ja siksi myös myönteinen sanottava tulee voimakkaasti esiin.

HSL kokeilee pikapalautetta raitiovaunuissa yhteistyössä HKL:n kanssa. Raitiovaunujen jälkeen kokeilu jatkuu metrossa.