HSL:n hallituksen päätökset 23.5.2017

HSL:n osavuosikatsaus 1/2017

HSL:n hallitus merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen 1/2017. HSL:n vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus ennakoi alijäämän jäävän talousarviota pienemmäksi. Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 10,8 miljoonaa euroa alijäämäinen mutta noin 11,9 miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa arvioitiin. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017474-2

Toimitusjohtajan hinnoitteluvaltuudet

Hallitus päätti valtuuttaa HSL:n toimitusjohtajan päättämään lippujen hinnoittelusta yritys- ja suurasiakassopimuksissa ja kumppanuussopimuksissa. Toimitusjohtajalla on valtuus päättää myös kuluttaja-asiakkaiden paljousalennuksista ja kampanjakohtaisesta hinnoittelusta sekä muista vähäisistä muutoksista. 

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017474-5

Tariffimuutokset raitiovaunuliikenteessä

Hallitus päätti lopettaa lippujen kuljettajamyynnin raitiovaunuissa vuoden 2018 alussa ja lakkauttaa ratikkalipun uuden vyöhykemallin käyttöönoton yhteydessä. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017474-6

Vantaan Ojangon linja-autovarikon toteuttaminen

Hallitus päätti pyytää HSL:n jäsenkunnilta lausunnot Ojangon varikon ja mahdollisesti myöhemmin toteutettavien linja-autovarikoiden toteuttamismallista. Lausunnot pyydetään Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018-2020:sta pyydettävän lausunnon yhteydessä.

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017474-7

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön muuttaminen

Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy HSL:n luottamushenkilöiden palkkiosäännön muutetun esityksen mukaisesti. Uusi palkkiosääntö tulee voimaan 1.8.2017.

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017474-8

Ohjelmistojen kehitys- ja ylläpitopalveluiden hankinta

Hallitus päätti valita ohjelmistojen kehitys- ja ylläpitopalveluiden puitesopimustoimittajiksi CGI Suomi Oy:n, Digia Finland Oy:n, Affecto Finland Oy:n ja Tieto Finland Oy:n.  Hallitus hyväksyi hankinnan kokonaiskustannusten arvion, joka on 12 miljoonaa euroa (+ alv) kahdeksan vuoden sopimusajalla.

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017474-9

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 41/2017 järjestäminen

Hallitus päätti järjestää bussiliikenteen tarjouskilpailun ehdollisena esittelyosassa mainituista kohteista 226 ja 227. HSL järjestää keväällä 2017 bussiliikenteen tarjouskilpailun 41/2017, joka koskee Tuusulaa palvelevia linjoja 65 Järvenpää - Purola - Nuppulinna - Linjamäki - Kellokoski - Järvenpää ja 962 Vantaa (Jumbo) - Hyrylä - Kerava.
Tarjouskilpailu järjestetään ehdollisena siten, että linjojen liikennöinti alkaa 1.1.2018 vain, jos Tuusulan HSL-jäsenyyttä koskeva päätös on tuolloin täytäntöönpanokelpoinen tai HSL järjestää Tuusulan alueen liikennettä muulla perusteella 1.1.2018 alkaen. Lisäksi kilpailu sisältää linjat 632 Helsinki - Kerava, 635 Helsinki - Kerava ja 963 Riihikallio - Kerava, joiden liikenne alkaa kesäliikennekauden 2018 alkaessa samoilla ehdoilla, kuin linjojen 65 ja 962 liikennöinti. 

Tuusulan kunta on hakenut HSL:n jäsenyyttä 1.1.2018 alkaen. Tällöin muun muassa joukkoliikenteen suunnittelu- ja järjestäminen siirtyy HSL:n vastuulle. Tuusulan kunnanvaltuuston HSL-jäsenyyttä koskevasta päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017474-10

Ylimääräinen yhtymäkokous

Hallitus päätti kutsua ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle 30.6.2017 klo 9.00.