HSL:n osavuosikatsaus ennakoi talousarviota parempaa tulosta

HSL:n tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 10,8 miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta 11,9 miljoonaa euroa talousarviota parempi.

HSL:n vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus ennakoi alijäämän jäävän talousarviota pienemmäksi. Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 10,8 miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta noin 11,9 miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa arvioitiin.

Toimintatuottojen arvioidaan jäävän vuositasolla 672,0 miljoonaan euroon eli hieman alle talousarvion. Lipputuloja arvioidaan kertyvän 353,5 milj. euroa eli 9,9 milj. euroa talousarvioon kirjattua enemmän. Kasvua on erityisesti seutulipputuloissa, mutta myös Vantaan sisäisten sekä Keravan ja Sipoon sisäisten lippujen myynnin kehitys on ollut hyvää. Matkustajamäärät ovatkin nousseet 2,4 % viime vuoden tammi-huhtikuuhun verrattuna kaikissa liikennemuodoissa. Kehäradan suosio jatkuu ja junaliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet 6,2 %. Suhteellisesti eniten matkustajamäärät ovat kasvaneet Suomenlinnan lauttaliikenteessä (14,9 ).

Toimintakulujen arvioidaan jäävän 665,6 miljoonaan euroon, jolloin ne olisivat 1,8 % talousarvioon merkittyä pienemmät. Joukkoliikenteen keskimääräinen kustannustason nousu on tällä hetkellä 1,0 prosenttia kun se arvioitiin talousarviossa 0,2 prosenttia korkeammaksi. Länsimetron liikennöinnin aloitusajankohdan siirtyessä syksyyn bussiliikenteen operointikustannukset kasvavat ja metroliikenteen operoinnissa syntyy säästöä.  Varsinaista tulosvaikutusta HSL:n tilikauden tulokseen viivästymisellä ei kuitenkaan ole. Myös investointimenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina eli olevan 32,8 milj. euroa.