HSL:n hallituksen päätökset 13.6.2017

Tiistaina 13.6. oli HSL:n nykyisen hallituksen viimeinen kokous. Uuden hallituksen nimeää HSL:n yhtymäkokous 30.6.2017. Uuden hallituksen ensimmäinen kokous on tiistaina 22.8.2017.

Voit lukea 13.6. pidetyn hallituksen kokouksen esityslistan täältä:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2017476

Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2018–2020

HSL:n hallitus lähetti tiistain kokouksessaan alustavan − vuosille 2018−2020 − tehdyn toiminta- ja taloussuunnitelman jäsenkunnilleen. HSL pyytää jäsenkunnilta lausuntoja muun muassa liikenteen palvelutason muutoksista, kuntaosuuksien tasosta, lippujen ja tarkastusmaksujen hinnoista, kuntakohtaisten ylijäämien käytöstä tai alijäämien takaisin maksamisesta. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017476-2

Siuntion ja Tuusulan ottaminen HSL:n jäseneksi 1.1.2018 alkaen

Kaikkien nykyisten jäsenkuntien kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet Siuntion ja Tuusulan liittymisen Helsingin seudun liikenne HSL -kuntayhtymään ja liittymisen edellyttämät muutokset HSL:n perussopimukseen. Hallitus esitti yhtymäkokoukselle, että se toteaa, että Siuntion ja Tuusulan kunnat tulevat Helsingin seudun liikenne HSL -kuntayhtymän jäseniksi 1.1.2018. Samaan aikaan tulee voimaan muutettu perussopimus. Yhtymäkokous pidetään 30.6.2017.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017476-3

HSL:n uuden hallituksen valinta

HSL:n hallituksen nimeää yhtymäkokous 30.6.2017. HSL:n hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous asettaa HSL:n hallituksen toimikaudeksi 2017–2021 ja valitsee siihen 14 jäsentä ja 14 varajäsentä sekä nimeää hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan.

Puolueet ovat sopineet, että toimikaudelle 2017–2021 HSL:n hallituksen jäsenistä Helsinki nimeää 7 jäsentä ja 7 varajäsentä, Espoo 3 jäsentä ja 3 varajäsentä, Vantaa 3 jäsentä ja 2 varajäsentä, Kirkkonummi 1 jäsenen sekä Kerava ja Sipoo kumpikin 1 varajäsenen.

Puolueiden välisissä neuvotteluissa on sovittu myös, että hallitukseen valitaan jäseneksi ja varajäseneksi viisi kokoomuksen, neljä vihreiden ja kaksi SDP:n edustajaa sekä yksi edustaja sekä perussuomalaisista, vasemmistoliitosta että RKP:stä.

Siuntio ja Tuusula tulevat kuntayhtymän jäseniksi 1.1.2018 alkaen. Tuusula nimeää yhden varajäsenen hallitukseen 1.1.2018 alkaen. Samalla RKP:n paikka siirtyy Helsingistä Sipooseen.

Tasa-arvolain mukaan HSL:n hallituksessa pitää olla sekä naisia että miehiä vähintään 40 prosenttia.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017476-4

HSL:n tarkastuslautakunnan valinta

Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous asettaa HSL:n tarkastuslautakunnan toimikaudeksi 2017–2021 ja valitsee siihen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä.

Puolueet ovat sopineet, että tarkastuslautakunnan jäsenistä Helsinki nimeää kolme jäsentä ja kolme varajäsentä sekä Espoo ja Vantaa kumpikin yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Puolueiden välisissä neuvotteluissa on sovittu myös, että tarkastuslautakuntaan valitaan kaksi kokoomusta, kaksi vihreää liittoa ja yksi SDP:tä edustavaa jäsentä ja varajäsentä.

Siuntio ja Tuusula tulevat kuntayhtymän jäseniksi 1.1.2018 alkaen. Uusilla jäsenkunnilla ei ole vaikutusta tarkastuslautakunnan kokoonpanoon.
Tasa-arvolain mukaan lautakunnassa pitää olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017476-5

Herttoniemen linjastosuunnitelma

Herttoniemen alueen bussilinjasto muuttuu, kun linja 58 muuttuu runkolinjaksi 500. Uusi runkolinja muodostaa nopean ja tiheän yhteyden Herttoniemen, Pasilan, Meilahden ja Munkkivuoren välille. Linjastosuunnitelmassa on muokattu Herttoniemen alueen bussilinjasto tähän uuteen tilanteeseen sopivaksi. Linjastouudistus vaikuttaa voimakkaimmin poikittaisyhteyksiin Herttoniemen alueella.

Hallitus päätti hyväksyä Herttoniemen linjastosuunnitelmassa esitetyt linjastomuutokset ohjeellisena noudatettavaksi. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017476-6

Metro- ja raitiovaunukaluston kehittäminen

Hallitus hyväksyi metro- ja raitiovaunukaluston korjausohjelmat. HKL:n suunnittelema M100- ja M200-metrojunasarjojen korjausohjelman arvo on noin 30–35 miljoonaa euroa. Raitiovaunujen osalta väliosalla varustettujen nivelvaunujen korjausohjelman arvo on noin 8,7 miljoonaa euroa.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017476-7

Sähköbussien hankkiminen HSL:n omistukseen ja infrasopimuksen täydentäminen

Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan hankkimaan ePELI-hankkeen jäljellä olevat kaksi sähköbussia myös siten, että HSL ostaa sähköbussit omakseen. Aiemmat sähköbussit on hankittu leasing-sopimuksella. ePELI on kehityshanke, jonka avulla luodaan infrastruktuuri ja toimijaverkko uusien teknologioiden käyttöönotolle. Hankkeen tavoitteena on muun muassa sähköbussijärjestelmän pilotointi.

HSL maksaa jäsenkunnilleen korvausta sen käyttöön osoitetusta joukkoliikenneinfrastruktuurista. Hallitus päätti lisätä sähköbussien tarvitseman pikalatausinfrastruktuurin bussiliikenteen infraomaisuuteen.

Linkki esityksiin:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017476-8

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017476-9

Uuden Reittioppaan ja Digitransit –projektin ohjelmointipalvelut

Hallitus päätti jatkaa ohjelmointikehityspalveluja koskevien puitesopimusten voimassaoloa kahdella optiovuodella elokuuhun 2019 saakka. Hankinnan kokonaisarvo on 3,65 miljoonaa euroa, josta HSL:n osuus on korkeintaan 2,65 miljoonaa euroa.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017476-10

Lausunto liikennepalvelulain muuttamisesta

Hallitus päätti antaa lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle liikennepalvelulain muuttamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017476-11

MAL-sopimuksen 2016–2019 seuranta ja MAL 2019 -suunnittelun tilannekatsaus

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL2016 –sopimus on osoittautunut tulokselliseksi. Nyt seudulla valmistellaan MAL 2019 –suunnitelmaa, joka antaa taustatiedot seuraavan sopimuksen valmisteluun.
Hallitus päätti merkitä tiedoksi MAL-sopimuksen 2016–2019 seurannan ja MAL 2019 -suunnittelun tilannekatsauksen ja lähettää jälkimmäisen KUUMA-johtokunnalle tiedoksi. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017476-12

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017476-13