HSL:n hallituksen päätöksiä 22.8.

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän uusi hallitus piti ensimmäisen varsinaisen kokouksensa 22.8. Uuden hallituksen puheenjohtajana toimii Tatu Rauhamäki (kok.) Helsingistä ja varapuheenjohtajana Sirpa Hertell (vihr.) Espoosta. Hallituksessa on yhteensä 14 jäsentä. Hallitus on HSL-kuntayhtymän keskeinen luottamuselin, joka käsittelee mm. Helsingin seudun joukkoliikenteen suunnitteluun ja palvelutarjontaan liittyviä asioita sekä liikennöintiehtoja ja kilpailuttamisen periaatteita. Lisäksi hallitus päättää lippu- ja tariffijärjestelmän periaatteista sekä lippujen hinnoista.

Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2017477

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 42/2017 järjestäminen
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017477-5

HSL:n syksyllä 2017 järjestämään bussiliikenteen tarjouskilpailuun tulevat ne Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla liikennöivät linjat, joiden nykyiset liikennöintisopimukset päättyvät kesäliikennekauden lopussa 2018 ja neljän linjan osalta kesäliikennekauden lopussa 2019.

HSL:n hallitus päätti järjestää bussiliikenteen tarjouskilpailun siten, että tarjouskilpailu voidaan ratkaista hallituksessa joulukuussa 2017.

Hallitus myös päätti, että yhden tarjoajan hyväksi voidaan kilpailukierroksella ratkaista sopimuskohteita enintään 50 linja-auton liikenteen verran. Rajoituksen tavoitteena on muun muassa turvata kilpailutilanteen säilyminen pääkaupunkiseudun bussiliikennemarkkinoilla.

HSL:n järjestämässä bussiliikenteessä ajetaan vuosittain noin 97,6 miljoonaa linjakilometriä. Liikenteeseen tarvitaan arkisin 1286 autoa.

Yksikköhinnan tarkistus raitioliikenteen hoitamista koskevaan sopimukseen http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017477-6

Hallitus päätti hyväksyä 2,21 prosentin korotuksen raitioliikenteen linjatuntikorvaukseen 14.8.2017 alkaen.Korotuksen kustannusvaikutus on noin 525.000 euroa (+alv) vuodessa. Yö- ja viikonloppuliikenteen suhteellisen osuuden kasvu aiheuttaa kuljettajien työehtosopimusten mukaisten palkanlisien kustannuksia, joita alkuperäinen linjatuntikorvauksen yksikköhinta ei kattaisi.

HSL:n tilaamassa raitioliikenteessä on 14.8. alkaen liikennöity uudistetulla linjastolla ja 10 raitiolinjalla.

HSL:n sijoitustoiminnan periaatteet
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017477-7

Hallitus päätti HSL:n kassavarojen sijoittamisen periaatteista. Kuntayhtymän kassavarat sijoitetaan tuottavasti ja sijoituksen pääoma turvaten sekä sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit hajauttaen. Sijoitustoiminnassa ei oteta valuuttariskiä. Kuntayhtymän varojen sijoittamisessa voidaan tarvittaessa käyttää ulkopuolisia varainhoitajia.

HSL:n toiminnan tavoitteena ei ole kerätä pitkäaikaista sijoitettavaa varallisuutta, vaan mahdollisesti kertyvä ylijäämä palautetaan kunnille kunnan maksuosuutta vähentävänä eränä.

HSL:n selvitys matkalippujen hankinnan järjestämisestä
http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2017477-11-5.DOC

Hallitus merkitsi tiedoksi HSL:n vastauksen Liikenne- ja viestinministeriön (LVM) selvityspyyntöön. LVM pyysi elokuun alussa HSL:ltä selvitystä siitä, onko matkalippujen hankinta järjestetty tarkastusmaksulain ja tarkastusmaksun perimisoikeuden myöntävän päätöksen edellyttämällä tavalla.

HSL:n käsitys on, että matkalippujen hankinta on järjestetty tarkastusmaksulain ja sen nojalla HSL:lle myönnetyn tarkastusmaksujen perimisoikeutta koskevan päätöksen mukaisesti.

Asiakas voi hankkia lipun ainakin ennen matkaa, matkan alkaessa tai matkan aikana. HSL:n matkalippuja voi hankkia usealla eri tavalla: käyttämällä matkakortille ladattua kautta tai matkakortille ladattua arvoa, ostamalla mobiililipun tai kertalipun joko ennakkoon, ennen liikennevälineeseen menoa tai liikennevälineessä. Matkalippujen myyntiverkosto on kattava ja liput ovat hyvin asiakkaan saatavilla. Lippuja on saatavilla sekä itsepalveluna että henkilökohtaisena palveluna.

Tarkastustoiminnassa huomioidaan mahdolliset lipunmyynnin häiriöt, kuten vielä asentamatta olevat automaatit tai matkakortinlukijoiden vikatilanteet.