HSL:n hallituksen päätöksiä 12.9.2017

Voit lukea kokouksen esityslistan täältä:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2017478

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 41/2017 ratkaisu

Hallitus ratkaisi Tuusulan bussilinjojen liikennöinnistä järjestetyn tarjouskilpailun. Kilpailutuksessa oli mukana 12 reittiä, joita alkavat ajaa Oy Pohjolan Liikenne Ab ja Bus Travel Oy Reissu Ruoti. Tuusulasta tulee vuoden 2018 alussa kuntayhtymän jäsen ja Tuusulan joukkoliikenteen järjestäminen ja suunnittelu siirtyvät HSL:n vastuulle. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017478-3

HSL:n tietosuojapolitiikka

Hallitus hyväksyi HSL:n tietosuojapolitiikan. Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien tietojen käytön periaatteet, menetelmät ja vastuut HSL:n organisaatiossa. Sitä täydennetään myöhemmin tarkennuksilla ja ohjeilla. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679) aletaan soveltaa siirtymäkauden jälkeen 25.5.2018. Kyseessä on laaja tietosuojauudistus, joka asettaa uusia vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle muun muassa kuntayhtymissä.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017478-4
 

Hallituksen selvitys yhtymäkokoukselle

Hallitus päätti antaa syysyhtymäkokoukselle selvityksen tarkastuslautakunnan vuotta 2016 koskevan arviointikertomuksen johdosta. Vuotta 2016 koskevassa arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta esitti HSL:n toimintaa koskevia suosituksia, kehittämisehdotuksia ja havaintoja. Nämä huomioidaan lopullisen toiminta- ja taloussuunnitelman 2018-2020 laadinnassa.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017478-5

Katsaus tutkimuksiin

Hallitus merkitsi tiedoksi katsauksen HSL:n tutkimuksiin. Lisätietoa tutkimuksista saa täältä: https://www.hsl.fi/tutkimukset
 
Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017478-6

HSL:n lausunnot

Hallitus merkitsi tiedoksi HSL:n lausunnot esitysluonnoksesta maantielain muuttamiseksi, Espoon Bergön osayleiskaavaehdotuksesta, ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi ja Mäntsälän kirkonkylän osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017478-7