HSL:n hallituksen päätöksiä 24.10.2017

Kokouksen esityslistan voi lukea täältä:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2017480

Talousarvion 2017 muuttaminen

Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että se muuttaisi vuoden 2017 talousarviota. Talousarviomuutos koskee vain sitovaa tuloarviota eli kuntaosuuksia. Hallitus esittää, että yhtymäkokous laskee HSL:n kuntaosuuksien sitovaa tuloarviota 21 437 000
eurolla 313 345 000 eurosta 291 908 000 euroon ja että yhtymäkokous päättää hyvittää jäsenkunnille kuntaosuuksissa laskutettua länsimetron infran käyttökorvausta 21 437 000 euroa.

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017480-2


Lippu- ja informaatiojärjestelmän poistot

Hallitus päätti periaatteista ja vaiheistuksesta, joiden mukaan aloitetaan poistot LIJ-hankkeen keskeneräisiin hankintoihin ja ennakkomaksuihin kirjatuista hankinnoista.

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017480-3

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018–2020

Hallitus esitti yhtymäkokoukselle, että se päättää hyväksyä talousarvion 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019–2020. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017480-4

Matkalippujen hinnat 2018

Hallitus päätti matkalippujen hinnoista ja muista maksuista vuodelle 2018. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017480-5

Hallituksen kokoonpano 1.1.2018 alkaen

Hallitus esitti yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous tarkistaa HSL:n hallituksen kokoonpanoa 1.1.2018 alkaen, kun Siuntio ja Tuusula tulevat kuntayhtymän jäseniksi. Tuusula nimeää yhden varajäsenen hallitukseen 1.1.2018 alkaen. RKP:n varajäsenen paikka hallituksessa siirtyy Helsingistä Sipooseen.

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017480-6

HSL:n peruspääoman korottaminen, kun Siuntio ja Tuusula liittyvät kuntayhtymään

Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että se vahvistaa Siuntion peruspääomaosuudeksi 46 273 euroa ja Tuusulan peruspääomaosuudeksi 289 024  euroa. Uuden jäsenkunnan pitää maksaa peruspääomaosuutensa liittymisen yhteydessä. HSL:n kokonaisperuspääoma olisi 1.1.2018, Siuntion ja Tuusulan liittymisen jälkeen, 9 565 772 euroa.

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017480-7

Liikennöintisopimusten kauden jatkaminen

Hallitus päätti jatkaa useiden Helsingin bussiliikenteen, Taksikuljetuksen ja Koillisen Liikennepalvelujen liikennöimien linjojen liikennöintisopimuksia optiovuosilla. Linja-autokaluston pitää olla laadultaan vähintään yhtä hyvää kuin alkuperäisissä sopimuksissa. Sopimuksia jatketaan, jotta bussiliikenteen tarjouskilpailuihin saadaan tulevaisuudessa tarkoituksenmukaisempia liikennekokonaisuuksia.

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017480-8

Bussiliikenteen ympäristöbonus

Hallitus hyväksyi mallin ympäristöbonukselle, jonka tavoitteena on HSL:n bussiliikenteen päästöjen vähentäminen. Ympäristöbonus kilpailutetaan ja siitä päätetään vuosittain. Hallitus päätti varata bussiyhtiöille vuoden 2018 ympäristöbonuksia varten miljoona euroa. HSL maksaa ympäristöbonusta päästöjä vähentävistä toimista normaalien liikennöintikorvausten päälle. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017480-9

Digitransit-palvelun ylläpito- ja pienkehityshankinta

Hallitus päätti Digitransit-palvelun hankinnasta, jonka arvo kaikkine optioineen sopimuskaudella on noin 1 920 000 euroa.

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017480-10

Juridisten asiantuntijapalvelujen hankinta

Hallitus valitsi hankintajuridisten asiantuntijapalveluiden ja muiden juridisten asiantuntijapalveluiden toimittajat. Hankinnan enimmäisarvo sopimuskaudella on 1 000 000 (+ alv) euroa optioineen.

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017480-11

Lausunto Uudenmaan liitolle

Hallitus antoi Uudenmaan liitolle lausunnon Uusimaa-ohjelma 2.0:n ja ympäristöselostuksen luonnoksista.

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017480-12