HSL:n hallituksen päätöksiä 21.11.2017

Kokouksen esityslistan voi lukea täältä:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2017481

Vantaan Ojangon linja-autovarikkoa koskeva sitoumus

HSL hallitus teki sitoumuksen Vantaan kaupungin ja Vantaan kaupungin omistaman Kehäsuora Oy:n kanssa bussivarikosta.
Vantaan kaupunki rakentaa Kehä III ja Porvoon väylän risteysalueen luoteispuolelle 150-170 linja-auton varikon, jonka on tarkoitus valmistua kesäksi 2019. HSL sisällyttää liikennöintisopimukseensa ehdon, jonka perusteella Ojangon varikolta ajettavan kilpailutetun linja-autoliikenteen voittanut yritys vuokraa yhtiöltä Ojangon linja-autovarikon pysäköintipaikkoineen ja rakennuksineen seuraavan 30 vuoden ajan. HSL sitoutuu vastaamaan yhtiölle siitä, että yhtiö saa kaikissa tilanteissa vuokratulonsa.

Hallitus päätti, että sitoumuksen periaatteita noudatetaan, kun HSL-alueelle toteutetaan uusia kunnalliseen omistukseen tulevia varikoita.

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017481-2

HSL:n osakkuus TVV lippu- ja maksujärjestelmät oy:ssä

Hallitus päätti, että HSL ostaa osakkuuden TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:stä, joka on kuntien ja valtion yhteinen IT-palvelu- ja hankintayhtiö. Yhtiö vastaa valtakunnallisesta Waltti lippu- ja maksujärjestelmästä. Osakkuus TVV LMJ Oy:ssä mahdollistaa HSL:lle tarvittaessa yhteiset lippu- ja maksujärjestelmähankinnat muiden mukana olevien kaupunkien kanssa. HSL ostaa TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n osakkeita yhteensä 390 966 kappaletta. Kauppahinta osakkeelta on 0,08 euroa eli yhteensä 31 277,28 euroa. HSL:n osakkuus- ja yhtiöjärjestyksen sekä osakassopimuksen muutokset pitää vielä hyväksyä TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n yhtiökokouksessa.

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017481-3

Sokeiden vapaalipun myöntämisperusteen laajentaminen

Hallitus päätti, että sokeiden vapaalipun myöntämisperusteet muutetaan vyöhykeuudistuksen yhteydessä niin, että vapaalippu myönnetään asuinkunnasta riippumatta kaikille sokeille, joiden näkövamman haitta-aste on vähintään 50 prosenttia. 

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017481-4

Matkustajien tyytyväisyys Suomenlinnan lauttaliikenteeseen

Suomenlinnan lauttaliikenteen matkustajat antoivat HSL-joukkoliikenteelle erittäin hyvän yleisarvosanan, 4,22 asteikolla 1–5. Yleisarvosanan perusteella matkustajista 92 prosenttia oli tyytyväisiä lauttaliikenteeseen.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017481-5

Mahdollisuudet palauttaa Luoman ja Mankin seisakkeet lähijunaliikenteen käyttöön

Hallitus päätti olla palauttamatta Luoman ja Mankin seisakkeita lähijunaliikenteen käyttöön. Seisakkeiden palauttamisesta saatavat hyödyt olisivat HSL:n, VR:n ja Liikenneviraston arvioiden mukaan selvästi pienemmät kuin palauttamisesta seuraavat haitat. Seisakkeiden käyttöönotto muun muassa heikentäisi merkittävästi liikenteen sujuvuutta rantaradalla. Useimpien matkustajien kokonaismatka-ajat kasvaisivat ja junaliikenteen häiriöt lisääntyisivät.

Hallitus päätti lisäksi, että Mankin ja Luoman seisakkeiden tai alueelle sijoittuvan uuden seisakkeen tai aseman avaamista arvioidaan, kun alueen maankäyttö edistyy. Bussiliikenteen palvelutasoa arvioidaan ja kehitetään tarvittaessa.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017481-6

Metro- ja raitiovaunukaluston kehittämisohjelman hyväksyntä

Hallitus täydensi 13.6. tekemäänsä päätöstä niin, että HKL:n suunnitteleman metrojunasarjojen M100 ja M200 korjausohjelman kokonaiskustannukseksi hyväksytään 36,57 milj. euroa.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017481-11