Vihreää valoa Lahdenväylän linjastosuunnitelmalle

Lahdenväylän linjastosuunnitelma toteutuu aikaisintaan syysliikenteen 2019 alusta lähtien.

HSL:n hallitus päätti 13.2.2018, että Lahdenväylän linjastosuunnitelma toteutuu aikaisintaan syysliikenteen 2019 alusta lähtien. Osa nykyisin Hämeentietä keskustaan kulkevasta bussiliikenteestä tullaan ohjaamaan Hermannin rantatien kautta Kalasatamaan, jonne valmistuu uusi bussiterminaali.

Linjastosuunnitelman suurin muutos on, ettei suoria bussiyhteyksiä tarjota enää kaikilta linjaston alueilta Helsingin keskustaan. Kalasatamaan katsottiin mielekkääksi päättää linjoja, jotka palvelevat Keravan kaupunkiradan ja Lahdenväylän välistä aluetta, ja joiden palvelualueelta ensisijainen yhteys Helsingin keskustaan toimii junalla. Kalasatamaan päätyvät linjat ovat 711, 721, 731 ja 738.

Järjestelyillä voidaan parantaa linjastoa Vantaan puoleisissa osissa. Seutulinjoille saadaan omat helposti ymmärrettävät palvelualueensa ja Vantaan sisäiset linjat tukevat linjaston toimivuutta. Vuoroja saadaan tihennettyä ja tahdistettua paremmin, ja vuosittaiset kustannukset pysyvät samalla tasolla.

Liikenteen ohjaaminen Kalasatamaan on tarpeen siksi, että Rautatientori on osoittautunut liian ahtaaksi kasvaville matkustaja- ja liikennemäärille. Osa nykyisin Hämeentietä keskustaan kulkevasta bussiliikenteestä tullaan ohjaamaan Hermannin rantatien kautta Kalasatamaan. Lahdenväylää pitkin kulkeville linjoille tämä on luontainen päätepiste, josta on hyvät jatkoyhteydet, ja jonne tulee hyvä palvelutarjonta.
Ennen linjaston käyttöönottoa varmistetaan, että joukkoliikenne saadaan sujumaan Hermannin rantatiellä ja Kalasatamassa.

Tiiviimmät liityntäyhteydet, tarkennuksia asukkaiden toiveiden mukaan

Liityntäyhteydet Tikkurilan, Korson ja Koivukylän asemille ovat jatkossa tiiviimmät. Tarjonta vähenee joiltakin sellaisilta reittiosuuksilta, joilla nousijamäärät ovat olleet pieniä. Muutosten jälkeenkin näiden alueiden palvelutaso nousijamääriin nähden on hyvä, sillä kävelyetäisyydet lähimmälle pysäkille säilyvät suunnitteluohjeen mukaisina.

Asukkailla on ollut mahdollisuus kommentoida linjastoluonnosta HSL:n nettisivuilla, sähköpostitse ja kahdessa asukastilaisuudessa. Tarkensimme suunnitelmia palautteen perusteella: nopeutimme Päiväkummun linjaa 721 ja tihensimme ruuhka-ajan vuoroväliä 10 minuuttiin. Koululaisia palvelemaan perustettiin linja 724 Päiväkummusta Havukosken kautta Tikkurilaan, ja linjaa 711 ohjattiin lähemmäksi Kuusikon asutusta.

Lahdenväylän linjaston käyttöönoton ajankohta on sidoksissa myös Ojangon uuden varikon valmistumiseen Porvoonväylän ja kehä III liittymän koillispuolelle. Jos tämä viivästyy, linjaston käyttöönottoa siirretään ja nykyisiä liikennöintisopimuksia jatketaan tarvittavan ajan.

Uusi linjasto koostuu peruslinjoista, täydentävistä linjoista ja ruuhkalinjoista

Peruslinjat Kalasatamasta kulkevat päivällä 20 minuutin välein: 

 • 711 Kuusikko - Maarinkunnas - Jokiniemi - Tikkurila
 • 721 Honkanummi - Havukoski - Päiväkumpu - Rekola - Koivukylä
 • 731 Mikkola - Korso - Kulomäki
 • Myös linja 717 Rautatientorilta kulkee päivällä 20 minuutin välein reittiä Jakomäki - Vaarala - Hakunila - Nissas - Kolohonka - Honkanummi - Maarinkunnas - Jokiniemi - Tikkurila

Täydentävät linjat kulkevat 30–120 minuutin vuorovälein Rautatientorilta:

 • 739 Kuninkaanmäk - Nikinmäki - Leppäkorpi - Korso
 • 785-788 Nikinmäki - Nikkilä.

Ruuhkalinjat

 • 738 lähtee Kalasatamasta ja ajaa reittiä Lahdentie - Nikinmäki - Kerava
 • 718(A) lähtee Rautatientorilta ja ajaa reittiä Hakunila - Nissas (Itä-Hakkila - Sotunki

Tiheämpiä yhteyksiä Tikkurilaan, Korsoon ja Koivukylään

Linjasto tarjoaa melko tiheän yhteyden Kalasatamasta kaikkiin radanvarren aluekeskuksiin  eli Tikkurilaan, Koivukylään ja Korsoon. Uusi linja 711 alkaa kulkea Kalasatamasta Tikkurilaan, missä hyvät vaihtoyhteydet.

Linjan 717 jatke Tikkurilaan korvaa nykyisiä linjoja 711 ja 712 Hakunilan pohjoispuolella. Tiheämpi yhteys Nissaksesta tulee Itä-Hakkilan, Kolohongan ja Vantaan akselin kautta Tikkurilaan.

Melko tiheä yhteys Helsingin keskustasta tulee Honkanummelle ja Vantaan akselin alueelle joka päivä aamusta iltaan. Yleisimpinä työmatka-aikoina toimii myös nopeampi yhteys Kalasatamasta Vanhalle Porvoontielle.

Linjalle 736 tulee yhteys reuna-alueilta (Kuusikko, Sotunki, Kuninkaanmäki, Nikinmäki, Leppäkorpi) Korsoon ja Tikkurilaan.

Linjalle 739 tulee yhteys reuna-alueilta (Kuninkaanmäki, Nikinmäki, Leppäkorpi) Helsingin keskustaan. Reitti palvelee koko Nikinmäen aluetta.

Linjapari 736+739 välillä Kuninkaanmäki – Nikinmäki – Leppäkorpi – Korso tarjoaa liityntäyhteyden junalle ruuhka-aikoina 15 minuutin ja muina aikoina 30 minuutin välein.

Päiväkummusta on tiheämmät yhteydet linjalla 721 Koivukylään junalle ja lähipalveluiden ulottuville sekä Kalasatamaan, josta pääsee metrolle.

Koululaisia palvellaan seuraavasti:

 • Nikinmäestä Korson alueen kouluihin linjoilla 736, 737 ja 739
 • Dickursby skolaan ja Tikkurilan lukioon laajalta alueelta linjoilla 570, 711, 717, 721, 735 ja 736
 • Nikinmäestä Sotungin lukiolle linjalla 736
 • Päiväkummusta Havukosken koululle linjalla 721

Yölinjasto muutetaan vastaamaan uutta päiväliikenteen linjastoa. Kello 23 jälkeen turvataan keskeisimmille asuinalueille yhteydet Tikkurilasta ja Rautatientorilta.