Viime syksynä matkustajat olivat tyytyväisiä HSL:n liikenteeseen, tyytyväisyys täsmällisyyteen laski metrossa ja raitiovaunuissa

Metro- ja raitiovaunuliikenteen matkustajien tyytyväisyys liikennevälineiden täsmällisyyteen laski viime syksynä. Syksyn 2017 tutkimus ehti päättyä ennen länsimetron liikennöinnin aloitusta, joten tutkimuksessa ei ole tuloksia länsimetron osalta. Tietoa länsimetron vaikutuksista asiakastyytyväisyyteen saadaan myöhemmin keväällä. HSL tekee keväällä myös Länsimetron jälkeen –tutkimuksen. Sen haastattelut tehdään metrossa, länsimetron vaikutusalueen busseissa ja rantaradan lähijunissa 9.4.–8.5. Syksyllä 2017 myös matkustajien tyytyväisyys aikataulu- ja reittitietojen saatavuuteen laski. Matkustajien tyytyväisyydessä HSL:n bussiliikenteeseen ei tapahtunut voimakkaita muutoksia. HSL mittaa matkustajien tyytyväisyyttä joukkoliikennepalveluihin lähes ympärivuotisella kyselytutkimuksella.

Syksyn 2017 asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan matkustajista 88 prosenttia oli joko erittäin tai melko tyytyväisiä HSL-joukkoliikenteeseen, eli antoi yleisarvosanan 4 tai 5 asteikolla 1–5. Tyytyväisten matkustajien osuus on pysynyt 88 prosentissa keväästä 2016. Yleisarvosanan keskiarvo oli 4,10. Syksyn 2017 tutkimus ehti päättyä ennen länsimetron liikennöinnin aloitusta, joten tutkimuksessa ei ole tuloksia länsimetron osalta.

Syksyllä metromatkustajista jopa 96 prosenttia oli sitä mieltä, että metrolla matkustaminen on nopeaa ja sujuvaa. Metro sai myös HSL-joukkoliikenteen parhaan yleisarvosanan, 4,18. Metromatkustajista 83 prosenttia oli tyytyväisiä täsmällisyyteen, mikä on kymmenen prosenttiyksikköä vähemmän kuin syksyllä 2016. Kokemukseen täsmällisyydestä vaikuttivat sekä loppusyksystä aloitetut länsimetron koeajot että matkustajien saama matkustusinformaatio.

Metroasemien uudet sähköiset aikataulunäytöt eivät olleet vielä käytössä syksyllä 2017, ja matkustajat antoivat palautetta liian vähäisistä käytössä olevista laiturinäytöistä. Länsimetron aloitettua liikennöinnin uudet näytöt tulivat käyttöön.

Raitiovaunuliikenteessä tehtiin linjastouudistus syysliikenteen alussa. Viestintäkampanjasta huolimatta matkustajat eivät ehtineet ennakkoon omaksua uutta linjastoa. Matkustajista 82 prosenttia oli sitä mieltä, että matkanteko raitiovaunulla on nopeaa ja sujuvaa, mikä on viisi prosenttiyksikköä vähemmän kuin syksyllä 2016. Myös raitiovaunuliikenteen koettu täsmällisyys heikkeni. Kaikkien raitiovaunulinjojen ajoaikoja seurattiin linjastomuutoksen toteuduttua, ja tarpeen mukaan korjatut aikataulut astuivat voimaan lokakuussa 2017. Myös matkustajien kokemus täsmällisyydestä parantui loppusyksyä kohden.

Lähijunaliikenteen matkustajat antoivat aikaisempaa useammin neutraalin, keskinkertaisen arvosanan tekijöihin, jotka mittaavat tyytyväisyyttä henkilökunnan saatavuuteen ja näkyvyyteen.  Konduktöörilipunmyynti loppui lähijunissa kesällä 2017. Matkustajista 82 prosenttia oli sitä mieltä, että heidän matkansa sujuvat ilman järjestyshäiriöitä. Järjestyshäiriöttömyyden perusteella mitattu turvallisuus oli syksyllä 2017 lähijunassa samalla tasolla kuin metrossa.

Matkustajien tyytyväisyydessä HSL-bussiliikenteeseen ei tapahtunut voimakkaita muutoksia syksystä 2016 syksyyn 2017. Koillis-Helsingin linjastouudistuksen vaikutusalueella asuvien matkustajien tyytyväisyys bussiliikenteen matkustustarpeiden palveluun heikkeni hieman, mutta yleisarvosanan perusteella Koillis-Helsingin asukkaista 87 prosenttia oli tyytyväisiä HSL-bussiliikenteeseen Helsingin asukkaiden keskiarvon ollessa 89 prosenttia.

Matkustajista 81 prosenttia oli tyytyväisiä aikataulu- ja reittitietojen saatavuuteen, mikä on kahdeksan prosenttiyksiköllä vähemmän kuin edellisellä mittauskerralla, keväällä 2016. Uusi reittiopas on ollut käytössä keväästä 2017 ja se on kerännyt sekä hyvää että huonoa palautetta. Reittiopasta kehitetään edelleen käyttäjäpalautteen avulla.

HSL mittaa matkustajien tyytyväisyyttä joukkoliikennepalveluihin lähes ympärivuotisella kyselytutkimuksella. Tutkimusta tehdään arkisin maanantaista torstaihin kello 6–18 ja perjantaisin kello 6–16. Syksyllä 2017 tutkimukseen osallistui yli 29 000 matkustajaa bussi-, raitiovaunu-, metro- ja lähijunaliikenteessä. Matkustajat arvioivat HSL:n joukkoliikenteen toimintaa asteikolla yhdestä viiteen.