Miljoona euroa uusiin liikkumisratkaisuihin – HSL käynnistää IdeaLab-kilpailun

HSL etsii kilpailulla liikkumisen vaihtoehtoja, joita pilotoidaan yhteistyössä yritysten kanssa seuraavan kahden vuoden aikana. Uudet innovatiiviset liikkumispalvelut täydentävät nykyistä joukkoliikennettä. Tavoitteena on myös liikenteen päästöjen vähentäminen.

HSL perustaa avoimen kilpailun innovatiivisille liikkumisratkaisuille. Tänä kesänä käynnistyvän IdeaLab-kilpailun parhaat ehdotukset pilotoidaan HSL-alueella seuraavan kahden vuoden aikana.

”Etsimme palveluita, jotka helpottavat asiakkaidemme elämää ja ovat kestäviä niin taloudellisesti kuin ympäristön kannalta. Erityisesti haemme ehdotuksia, jotka täydentävät HSL:n nykyisiä palveluita. Ratkaisut voivat liittyä kestävän liikkumisen palveluihin tai leikata ilmastopäästöjä esimerkiksi vähentämällä liikkumistarvetta”, sanoo kilpailua vetävä HSL:n MaaS-projektipäällikkö Jemina Uusitalo.

HSL tarjoaa kilpailuun miljoona euroa kehitysrahaa seuraavan kahden vuoden aikana.

”Liikkumisen murros, digitalisaatio ja palveluistuminen kasvattavat liikkumispalveluiden ja niitä tukevien palveluiden kysyntää. Myös tarjonta kasvaa. Meidän tehtävämme on tarjota houkuttelevaa ja tehokasta joukkoliikennettä HSL-alueella. Kestävän liikkumisen edistämiseksi haluamme tehdä aktiivista yhteistyötä markkinoilla toimivien yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa”, HSL:n asiakkuus- ja myyntijohtaja Mari Flink sanoo.

Haettavat ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi kimppakyyteihin, haja-asutusalueiden liikkumisratkaisuihin, ostosten kuljetuksiin, harrastuskuljetuksiin, liikkumistarvetta vähentäviin ratkaisuihin tai olla myös jotakin aivan uutta.
Voittajat valitsee asiantuntijatuomaristo, jossa on edustajia HSL:stä ja sen jäsenkunnista sekä muita liikkumisen asiantuntijoita.

”Tavoitteena on, että pilotin jälkeen sekä pilotoivalla yrityksellä, HSL:llä että jäsenkunnilla on yhteinen tahto jatkaa palveluiden tarjoamista. Uskomme, että uudet arkea helpottavat palvelut löytyvät yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa”, Mari Flink sanoo.

Lue lisää: hsl.fi/idealab