Kuulutukset kuuluvat joukkoliikenteeseen – myös Helsingin seudulla

Yksi HSL:n tämän kesän uutuuksista joukkoliikenteessä ovat olleet raitiovaunuissa käyttöön otetut pysäkkikuulutukset. Kuulutuksia on tarkoitus alkaa ottaa käyttöön myös bussiliikenteessä syksyn aikana. Muutoksen myötä joukkoliikenne Helsingin seudulla ottaa melko pienen mutta kuitenkin kuuluvan askeleen kohti muita eurooppalaisia suurkaupunkeja.

Jo aiemmin raitiovaunujen ja bussien pysäkkikuulutuksia on voinut kuulla Itämeren vastarannoilla esimerkiksi Tallinnassa ja Tukholmassa, mutta nyt ei enää tarvitse lähteä merta edemmäs kuuntelemaan!

Kuulutukset ovat heinäkuun alusta alkaen olleet käytössä Helsingin kaikissa raitiovaunuissa lukuun ottamatta vanhempia matalalattiaisia Variotram-vaunuja, jotka poistuvat Helsingin liikenteestä vuoden loppuun mennessä. Jo aiemmin kuulutukset ovat olleet käytössä metrossa ja lähijunissa, mutta molemmissa kuulutukset perustuvat eri taustajärjestelmään.

Muutokset herättävät aina tunteita ja usein myös vastustusta, eivätkä muutokset äänimaisemassa muodosta poikkeusta. HSL:n matkustajainfotiimin saamista palautteista selvä valtaosa on kesän aikana koskenut raitiovaunujen pysäkkikuulutuksia. Alle on eritelty joitain aiheita, joista palautetta on erityisesti kuulunut.

”Ääni on epämiellyttävä eikä sovi rauhallisiin ratikoihin. Ääntä olisi pitänyt testata todellisessa ympäristössä ennen käyttöönottoa.”

Kun puhutaan äänen miellyttävyydestä, kyse on tietenkin makuasioista. Ääntä ei kuitenkaan ole suinkaan valittu sattumanvaraisesti, vaan valinta on tehty yhdessä asiakkaiden kanssa neljästä eri vaihtoehdosta, joiden toimivuutta testattiin niin liikkuvassa bussissa kuin raitiovaunussakin Helsingin kantakaupungissa.

Koeajot kuuluttajaäänen valitsemiseksi järjestettiin toukokuussa 2015, ja HSL kutsui mukaan matkustajia muun muassa Facebookissa ja verkkosivuillaan. Lopulta nykyinen kuulutusääni sai näkörajoitteisten, muiden matkustajien ja ääniasiantuntijoiden keskuudessa selvästi eniten kannatusta. Tavoitteena oli löytää kirkas, erottuva ja miellyttävä ääni.

Valinta tehtiin neljän eri naisen äänen välillä – muissa kaupungeissa naisen äänen on todettu sopivan paremmin kuulutuksiin hälyisessä kaupunkiympäristössä.

”Kaikki matkustajat säikähtävät, kun kuulutukset ovat hirveän kovalla.”

Kuulutusten äänenvoimakkuutta on säädetty alkuvaiheen jälkeen hieman hiljaisemmalle, mikä olikin aivan aiheellista. Alkuvaiheessa kuulutukset olivat etenkin hiljaisempana aikana turhan voimakkaita, ja lisäksi vaunujen äänentoistojärjestelmissä on tiettyjä eroavaisuuksia, jotka osaltaan vaikuttavat kuuntelukokemukseen.

Järjestelmät eivät myöskään tunnista ympäristön äänenvoimakkuuden tasoa, joten tarvitaan äänenvoimakkuus, joka ei häiritse tyhjässä vaunussa mutta toisaalta kuuluu täydessä ja meluisassa. Kuuntelukokemus tulee olla kaikissa tilanteissa miellyttävä.

”Kuulutukset kuuluvat ihan missä sattuu.”

Kuulutukset kuuluvat pääsääntöisesti edeltävältä pysäkiltä lähtemisen jälkeen. Jos kuitenkin pysäkkiväli on yli 800 metriä, kuulutus kuuluu 500 metriä ennen seuraavaa pysäkkiä. Tätä asetusta on kuitenkin mahdollista tulevaisuudessa säätää.

”Matkustajat osaavat kyllä jäädä oikeassa kohdassa pois. Seuraavasta pysäkistä kertovien näyttöjen ja ikkunasta ulos katsomisen pitäisi riittää.”

Useissa tapauksissa näin varmasti onkin, mutta joukkoliikenteen tulee palvella myös erityisryhmiä ja olla esteetöntä. Kuulutukset merkitsevät esimerkiksi näkörajoitteisille valtavaa palvelutason parannusta ja tekevät joukkoliikenteestä houkuttelevampaa. 

Toki on totta, että matkustajat ovat käyttäneet joukkoliikennettä kohtalaisen sujuvasti jo ennen pysäkkikuulutuksia, digitaalisista näytöistä puhumattakaan. Meillä kuitenkin on tavoitteena joukkoliikenteen ja sen matkustajainformaation parantaminen. Pysäkkikuulutukset ovat yksi informaatiokanava lisää ja mahdollistavat esimerkiksi sen, että oman pysäkin huomaa ilman katseen nostamista kirjasta tai muusta älylaitteesta.

Joukkoliikenteen matkustajainformaation pitää lisäksi palvella myös satunnaisia kulkijoita ja turisteja, ei pelkästään heitä, jotka päivästä toiseen kulkevat tuttua matkaa. Tässäkin kuulutukset ovat avuksi.

”Pelkkien pysäkkien kuuluttaminen ei riitä. Pitäisi kuuluttaa myös muuta, tarpeellista tietoa.”

Tämä on meilläkin kehitysajatuksena. Esillä on ollut, että tulevaisuudessa kuulutuksissa kerrottaisiin myös tärkeimpien pysäkkien vaihtoyhteyksistä, poikkeusreitille siirtymisestä, päätepysäkille saapumisesta tai esimerkiksi raitiovaunujen linjatunnuksen vaihtumisesta. Vielä tässä vaiheessa kuulutetaan kuitenkin pelkät pysäkit.

”Toivon, että kuulutuskokeilusta luovutaan mahdollisimman pikaisesti.”

Kokeilussa oli tällä kertaa kyse sen testaamisesta, toimiiko kaikki, kuten olemme luvanneet. Samalla seurasimme tarkasti muun muassa kuulutusten äänenvoimakkuutta ja aiheesta saamiamme palautteita. Kun kaikki toimi raitiovaunuissa riittävällä tavalla, järjestelmää laajennettiin.

Seuraavaksi vastaava kokeiluvaihe on alkamassa runkobussilinjoilla 550 ja 560. Tämän jälkeen järjestelmää on tarkoitus laajentaa myös muuhun HSL-alueen bussiliikenteeseen.

Kuulutusten käyttöönotosta on tehty päätös jo aiemmin, ja ne ovat yksi osa HSL:n lippu- ja informaatiojärjestelmän uudistusta. HSL pyrkii jatkuvasti kehittämään matkustajainformaatiotaan, ja sama koskee myös matkustajainfoperheen tuoreinta jäsentä, pysäkkikuulutuksia.