Uudet vyöhykkeet: Tatu Rauhamäki uskoo vyöhykeuudistuksen tuovan joustavuutta liikkumiseen

Elokuun lopussa HSL:n hallituksen puheenjohtajan paikalta siirtyvä Tatu Rauhamäki on nähnyt aitiopaikalta HSL:n eri vaiheet aina sen perustamisesta toiminnan vakiinnuttamiseen ja jatkuvan muutoksen keskellä luovimiseen. Mutta millainen matka on ollut ja miksi vuoden alussa voimaan astuva vyöhykeuudistus on Rauhamäen mielestä välttämätön askel kohti toimivampaa tulevaisuuden joukkoliikennettä?

Tatu Rauhamäki on ollut mukana HSL:n toiminnassa aina sen perustamisesta saakka. Rauhamäki on toiminut HSL:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2010–2013 sekä vuodesta 2017 tämän vuoden elokuun loppuun saakka.

Rauhamäki on nähnyt uransa aikana monen ison hankkeen elinkaaren ja tottunut siihen, että parhaaseen lopputulokseen pääseminen vaatii usein taakseen pitkän prosessin. Helsingin seudun joukkoliikenteen mullistava vyöhykeuudistus on esimerkki hankkeesta, jonka aikana avoin dialogi ja eri osapuolten kuuntelu on ollut välttämätöntä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Rauhamäen mukaan Helsingin seudun ja väestömäärän kasvu edellyttää joukkoliikenteen osalta uudenlaista mallia. Vaikka aikaa uudistuksen läpiviemiseen kului suunniteltua enemmän, on Rauhamäki tyytyväinen lopputulokseen.

”Vyöhykeuudistuksen myötä tehdään ensimmäistä kertaa aidosti seudullista liikennemuutosta, joka rakentaa nykyaikaista joukkoliikennettä, ennakoi Helsingin seudun väestömäärän kasvua ja varmistaa kuntarajoista riippumattoman, entistä joustavamman liikkumisen.”

Rauhamäki listaa vyöhykeuudistuksen eduiksi kuntarajojen häivyttämisen, matkustuksen joustavuuden ja selkeyttämisen sekä ihmisten liikuttamisen kestävästi koko metropolialueella.

”Kuntarajoista eroon pääseminen on hyvä asia, sillä ne eivät ole arjen liikkumisessa ratkaisevia asioita. Helsingin seutu muodostaa yhtenäisen työssäkäyntialueen ja arki levittäytyy eri puolille metropolialuetta, jossa liikkuminen ei katso kuntarajoja”, Rauhamäki toteaa.

Rauhamäki on luotsannut vyöhykeuudistusta alusta pitäen. Millä mielin hän luovuttaa puheenjohtajan kapulan ja vastuun eteenpäin?

”Uskon, että uudistuksen hyödyt avautuvat seudun joukkoliikenteen käyttäjille pikku hiljaa käytön myötä. Uskon myös, että seudun elinkeinoelämä tulee kiittämään uudistusta työvoiman paremman liikkuvuuden ansiosta. Jos tässä jotain perintöä haluaa jättää, niin hallituslaisille taitoa ja uskallusta katsoa koko seudun etua jatkuvasta ristipaineesta huolimatta. Parhaaseen lopputulokseen päästäkseen on uskallettava muuttaa asioita ja kyseenalaistaa vanhaa”.

Lue lisää uusista vyöhykkeistä täältä: hsl.fi/uudetvyöhykkeet

”Uskon, että uudistuksen hyödyt avautuvat seudun joukkoliikenteen käyttäjille pikku hiljaa käytön myötä. Uskon myös, että seudun elinkeinoelämä tulee kiittämään uudistusta työvoiman paremman liikkuvuuden ansiosta", sanoo HSL:n hallituksen puheenjohtajuuden elokuun lopussa jättävä Tatu Rauhamäki.

Kuva: Tim Maher / HSL