Liityntäpysäköinnistä tehdään helppokäyttöisempää opastusta parantamalla

Liityntäpysäköinnin opastusta ja ilmettä yhtenäistetään lähivuosina.

Liityntäpysäköinnistä pyritään tekemään asiakkaille aiempaa helppokäyttöisempää. HSL on yhdessä sidosryhmien kanssa laatinut konseptioppaan, jonka tarkoituksena on yhtenäistää liityntäpysäköinnin ilmettä ja opastusta. Informaatiota tullaan parantamaan sekä liityntäpysäköintialueilla että HSL:n digitaalisissa palveluissa, jotka auttavat asiakasta jo matkan suunnitteluvaiheessa.

”Liityntäpysäköinnillä parannetaan joukkoliikenteen saavutettavuutta: pyörän tai auton voi jättää liityntäparkkiin ja jatkaa matkaa esimerkiksi junalla tai metrolla. Nyt tavoitteena on tehdä liityntäpysäköinnistä tunnistettavampi osa HSL:n joukkoliikennettä ja tarjota käyttäjälle riittävästi informaatiota liityntäpysäköinnin käytön helpottamiseksi”, sanoo HSL:n erityisasiantuntija Tarja Jääskeläinen.

HSL toteutti liityntäpysäköinnin konseptiohjeen yhdessä Helsingin seudun kuntien, pysäköintioperaattoreiden, Liikenneviraston ja ELY-keskuksen kanssa. Työssä kuunneltiin myös liityntäpysäköinnin asiakkaiden tarpeita ja näkemyksiä.

”Halusimme varmistaa, että liityntäpysäköintiä kehitetään niin, että se on käyttäjien tarpeiden mukaista. Konseptissa on käyty läpi jokainen konkreettinen kohtauspiste, jossa tarvitaan opastusta liityntäpysäköintialueelle saapumisesta sieltä poistumiseen saakka”, Jääskeläinen kertoo.

Helsingin seudulla on kaikkiaan noin sata liityntäpysäköintialuetta. Nyt suunniteltu uudenlainen opastus on tarkoitus toteuttaa vähintään kaikille seudullisesti merkittäville liityntäpysäköintialueille.

Kunnat ovat pääsääntöisesti vastuussa oman kuntansa liityntäpysäköintialueista. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos HKL, joka vastaa Helsingin liityntäpysäköintialueista, on jo lähtenyt suunnittelemaan opasteuudistuksen toteutusta ensimmäisiin kohteisiin ensi vuodelle.

Liityntäpysäköintialueen näkyvyyttä voidaan parantaa sisäänajoon sijoitettavalla infopylväällä eli pylonilla.