Pyöräilybaanat saavat oman numeroinnin ja piktogrammin

Valtaväylillä on omat numeronsa, ja pian ne tulevat myös pyörien pääteille, baanoille.

Baanat eli laadukkaat pyörätiet saavat omat numerot ja oman kuvamerkkinsä eli piktogrammin.

”Baanan piktogrammi kuvaa pyörätien nopeutta ja suoruutta. Sitä käytetään esimerkiksi infopylväissä eli pyloneissa, joilla kerrotaan käyttäjälle, millä reitillä hän on ja minkä verran matkaa ja aikaa kuluu reitillä oleviin kohteisiin. Baanojen pyloneihin on mahdollista asentaa myös diginäyttöjä, joissa kerrotaan vaikkapa pyöräilijöiden määristä ja säätiedoista”, HSL:n erityisasiantuntija Tarja Jääskeläinen kertoo.

Pääkaupunkiseudulle rakennetaan lähivuosina laadukkaiden pyöräteiden eli baanojen verkosto. Baanat ovat pyöräilyinfran lippulaivoja, joiden näkyvyyttä ja käytettävyyttä halutaan nyt parantaa yhtenäisellä ilmeellä ja opasteilla.

HSL:n laatimassa baanakonseptissa on määritelty, millaisia baanat ovat visuaalisesti, millaisia opasteita niissä on ja mitä palveluita niistä löytyy. Ilmeen pohjana on käytetty HSL:n hallinnoimaa seudullista pyöräilyn ilmettä, jonka pääväri on keltainen. Konsepti on kehitetty yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä baanojen käyttäjien, Helsingin Polkupyöräilijöiden eli HePon, Pyöräliiton ja Liikenneviraston edustajien kanssa.

”Kaupungit ovat päättäneet baanojen virallisista nimistä ja numeroista. Baanoille on suunniteltu myös tiemerkinnät, baanaverkoston kartta, tienviitat ja taukopaikkojen ilme. Lisäksi on suunniteltu palveluita, joita baanoille voisi tuoda. Niitä ovat esimerkiksi laskurit, vesipisteet ja katokselliset taukopaikat”, Jääskeläinen kertoo.

Baanaverkoston ilmeeseen voi tutustua täällä:

https://www.hsl.fi/tyyliopas/baanakonsepti

Baanapyloni eli baanojen infopylväs kertoo pyöräilijälle, millä baanalla hän on ja paljonko matkaa on jäljellä. Kuvassa on testipyloni.